Дипломирани  инжењер пољопривреде - „ЛУКА“ а.д. Бања Лука


Област: Пољопривреда, ветерина, шумарство и рибарство
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Бaњa Луka
Отворено до: 31.03.2018.
Брoj извршилaцa: 1

Опис радног мјеста

ВСС-дипломирани инжењер пољопривреде

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Предност дајемо кандидату  који  посједује  Увјерење о положеном испиту  за обављање  послова  аквакултуре  по  Законо о аквакултури чл.52 тачка 2.
- Кандидат  мора  бити здравствено способан (само кандидати  који  буду примљени  достављају  увјерење о здравственој способности),
- Познавање рада на рачунару (MS Office paket)
- Да се против кандидата не води кривични поступак (само кандидати који буду примљени достављају  увјерење да се не води кривични поступак),
- Кандидати  морају  бити држављани  БиХ 
- Предност имају кандидати који посједују знање из њемачког  и/или  енглеског језика,
- Предност имају кандидати који посједују возачку дозволу  Б  категорије,

Неопходна документација која се шаље заједно са молбом/апликацијом за пријем у радни однос је сљедећа:
- CV/биографија
- Овјерена копија дипломе о завршеној стручној спреми,
- Овјерена копија личне карте,
- Копија возачке дозволе,
- Копија лиценци/цертификата (ако постоје)

Пријаве са молбом /апликацијом за пријем у радни однос заједно са пратећом документацијом слати на адресу:

„ЛУКА“ а.д. Бања Лука
(ПЈ РИБЊАК ШИПРАГЕ)
Алеја  Св. Саве бр.21
78 000 Бања Лука

Додатне информације можете добити на e-mail адресу: .(JavaScript must be enabled to view this email address) или на број телефона  051/ 232-780
Конкурс  је отворен  до попуњавања  радног  мјеста.

20.03.2017. Пројекти ЗЗЗРС

Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2017. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује “Пројекат…

Сви пројекти

12.01.2011.Публикације

Информације за незапослена лица
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА, САДА ЈЕ ВАШ ПОСАО! ИАКО ЈЕ ЈЕ ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА…

Све публикације

Вијести