Електричар - „Витаминка“ ад Бања Лука


Област: Електротехника, машинство
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Бaњa Луka
Отворено до: 23.02.2018.
Брoj извршилaцa: 1

Опис радног мјеста

ЕЛЕКТРИЧАР

- уз пробни рад

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова за пријем у радни однос предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове:
-ССС/КВ смјер електро
-Радно искуство  (пожељно)

Уз пријаву је потребно доставити краћу биографију, доказ о стручној спреми и доказ орадном искуству.
Са кандидатима који испунјавају услове утврђене огласом обавит ће се интервју. Ообављању истог кандидати ће бити накнадно обавијештени путем телефона који доставе у пријави.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању наведених услова доставити на адресу „Витаминка“ ад Бања Лука, Браће Пиштељића бр. 22 (са назнаком: Пријава на оглас)

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

20.03.2017. Пројекти ЗЗЗРС

Пројекат стицања радног искуства младих са ВСС у статусу приправника у 2017. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује “Пројекат…

Сви пројекти

18.03.2011.Публикације

Виша стручна спрема
Виша стручна спрема на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације

Вијести