Потребан већи број грађевинских радника - “БЕТОН”  Градишка


Област: Грађевинарство и геодезија
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Бaњa Луka
Отворено до: 23.02.2018.
Брoj извршилaцa: 10

Опис радног мјеста

Грађевински радник

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

-пуно радно вријеме
-пријава
-плата по договору

или радника који желе да раде у грађевинарству
-обука
-пријава
-плата по договору

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

-да је држављанин бих
-да се против њега не води кривични поступак

Пријаве слати на e mail:betongradiska@gmail.com или на адресу лично: Босанска 2; 78 400 Градишка;
Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Одговоре на сва евентуална питања можете добити на бр.телефона:
065/622-255 - Бранкица З. и 065/685-905 - Боро З.

20.03.2017. Пројекти ЗЗЗРС

Пројекат стицања радног искуства младих са ВСС у статусу приправника у 2017. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује “Пројекат…

Сви пројекти

01.03.2017.Публикације

Статистички Билтен - март 2017.
Статистички Билтен Завода за запошљавање

Све публикације

Вијести