Пријем 10 радника - “Нова ДИ Врбас”доо Бања Лука


Област: Прерада и обрада дрвета
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Бaњa Луka
Отворено до: 28.02.2018.
Брoj извршилaцa: 10

Опис радног мјеста

1. РУКОВАОЦ СТРОЈЕВА У ПОГОНИМА ЗА ПРИМАРНУ ОБРАДУ ДРВЕТА

2. ПОМОЋНИ РАДНИК

Укупно 10 извршилаца.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова утврђених Законом  кандидати морају испуњавати и следеће посебе услове:

Под 1.
Завршен III или IV степен стручне спреме, дрвопрерађивачке, металске, електро или друге струке, са или без радног искуства.

Оглас остаје отворен док се не попуне радна мјеста, а пријаве се достављају на адресу “Нова ДИ Врбас”доо Бања Лука, Браће Пиштељић 4, лично или путем поште.

20.03.2017. Пројекти ЗЗЗРС

Пројекат  “Заједно до посла” у 2017. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Пројекат…

Сви пројекти

05.04.2017. Остали пројекти

Пројекат “Урбана пољопривреда”
Пројекат “Урбана пољопривреда” је базиран на развоју…

Сви пројекти

02.01.2017.Публикације

Статистички Билтен - април 2017.
Статистички Билтен ЈУ Завода за запошљавање Републике…

Све публикације

Вијести