Пријем 15 радника - ГП “Крајина” а.д. Бањалука


Област: Грађевинарство и геодезија
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Бaњa Луka
Отворено до: 05.04.2018.
Брoj извршилaцa: 15

Опис радног мјеста

1. ЗИДАР.................. 3 - извршиоца
2. ТЕСАР .................3 - извршиоца
3. АРМИРАЧ .........3 - извршиоца
4. ЕЛЕКТРИЧАР........3 - извршиоца
5. НК  РАДНИК..........3 - извршилаца - мушкарци

На одређено вријеме - до 3 мјесеца

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати требају да испуњавају и  следеће посебне услове:

1.ВК или КВ зидар, завршена школа за ВК или КВ зидара са 6 мјесеци радног искуства; ПК зидар, са положеним  испитом за ПК зидара са 6 мјесеци радног искуства.
2.ВК или КВ тесар, завршена школа за ВК или КВ тесара са 6 мјесеци  радног искуства; ПК тесар са положеним испитом за ПК тесара са 6 мјесеци радног искуства.
3.ВК или КВ армирач, завршена школа за ВК или КВ армирача са 6 мјесеци  радног искуства; ПК армирач са положеним испитом за ПК армирача са 6 мјесеци радног искуства.
4.ВК или КВ електричар са 6 мјесеци  радног искуства.
5.НК радник без квалификације

Рок за подношење пријава на Оглас је до попуне радних мјеста

Пријаве са доказима о испуњавању услова из Огласа доставити на адресу, 
ГП “Крајина” а.д. Бањалука, Трг српских јунака бр. 4.

20.03.2017. Пројекти ЗЗЗРС

Пројекат подршке запошљавању лица изнад  50 година старости у 2017. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује “Пројекат…

Сви пројекти

26.12.2017. Остали пројекти

Феријални рад у Њемачкој у 2018. години
Завод за запошљавање Републике Српске и ове године…

Сви пројекти

10.02.2015.Публикације

Како изабрати занимање
И ове године велики број младих људи завршних разреда основних…

Све публикације

Вијести