Пријем 25 радника - ГП “КРАЈИНА” А.Д. БАЊА ЛУКА


Област: Грађевинарство и геодезија
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Бaњa Луka
Отворено до: 23.02.2018.
Брoj извршилaцa: 25

Опис радног мјеста

1. ЗИДАР  5 - извршилаца
2. ТЕСАР  5 - извршилаца
3. АРМИРАЧ  5 - извршилаца
4. ЕЛЕКТРИЧАР  5 - извршилаца
5. НК  РАДНИК  5 - извршилаца - мушкарци

- на  одређено вријеме до  3 (три) мјесеца

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати требају да испуњавају  и  следеће посебне услове:

1.ВК или КВ зидар, завршена школа за ВК или КВ зидара са 6 мјесеци радног искуства; ПК зидар, са положеним  испитом за ПК зидара са 6 мјесеци радног искуства.
2.ВК или КВ тесар, завршена школа за ВК или КВ тесара са 6 мјесеци  радног искуства; ПК тесар са положеним испитом за ПК тесара са 6 мјесеци радног искуства.
3.ВК или КВ армирач, завршена школа за ВК или КВ армирача са 6 мјесеци  радног искуства; ПК армирач са положеним испитом за ПК армирача са 6 мјесеци радног искуства.
4.ВК или КВ електричар са 6 мјесеци  радног искуства.
5.НК радник без квалификације

Рок за подношење пријава на Оглас је  до попуне радних мјеста

Пријаве са доказима о испуњавању услова из  Огласа доставити на адресу, 
ГП “Крајина” а.д. Бањалука, Трг српских јунака бр. 4.

20.03.2017. Пројекти ЗЗЗРС

Пројекат подршке самозапошљавању у 2017. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује "Пројекат…

Сви пројекти

26.12.2017. Остали пројекти

Феријални рад у Њемачкој у 2018. години
Завод за запошљавање Републике Српске и ове године…

Сви пројекти

Вијести