Пријем 25 радника - «ЈОКИЋ-ИНВЕСТ» д.о.о. Зворник


Област: Грађевинарство и геодезија
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Zvornik
Отворено до: 30.03.2018.
Брoj извршилaцa: 25

Опис радног мјеста

1. Зидар………………………... 10 извршилаца
2. Тесар………………………... 10 извршилаца
3. Армирач…………………….. 5 извршилаца

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Минимално 2 године радног искуства на месту за које се подноси пријава
Стално стручно усавршавање

Уз пријаву на посао кандидати су дужни да доставе следеће документе:

CV
Диплома о завршеној стручној спреми
Доказ о радном искуству
Фотокопија ЛК

Пријаве са наведеним документима доставити лично на адресу:

«Јокић-инвест» д.о.о.
Економија 9. Улица број 34 (Објекат преко пута Цер-комерца)
75400 Зворник
Или на е-маил: marijanamilovic20@yаhоо.cом са назнаком «Пријава на конкурс».

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени.
Оглас остаје отворен до попуњавања радних места.

20.03.2017. Пројекти ЗЗЗРС

Пројекат стицања радног искуства младих са ВСС у статусу приправника у 2017. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује “Пројекат…

Сви пројекти

20.10.2016.Публикације

Статистички Билтен - октобар 2017.
Статистички Билтен Завода за запошљавање РС

Све публикације

Вијести