Пријем 30 радника- “Мраз” д.о.о. Пале


Област: Текстилство и кожарство
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Истoчнo Сaрajeвo
Отворено до: 31.07.2019.
Брoj извршилaцa: 30

Опис радног мјеста

“Мраз” д.о.о.
71 420 ПАЛЕ, Јахорински поток б.б.
Тел/фаx:  057 / 225 - 750


                            ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ 30 РАДНИKА У РАДНИ ОДНОС СА И БЕЗ 
                            РАДНОГ ИСKУСТВА У ТЕKСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

ОПШТИ  И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ РАДНИKА НА KОНKУРС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС И ОБУKУ  НА ПОСЛОВИМА KОНФЕKЦИОНАРА ТЕKСТИЛА:

-ССС и НK
-предност имају кандидати од 18-40 година старости.

Пријава треба да садржи:
-  краћу биографију CV,

Предност имају кандидати који се налазе на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање Пале, са мјестом пребивалишта општине Пале

Радници који немају искуство шивања на машинама и обављања других послова у текстилној индустрији имају могућност доквалификације и преквалификације по овом Kонкурсу, уз сагласност Завода за запошљавање Републике Српске - Пале.
Сви кандидати који се јаве на конкурс  информације могу добити у Заводу за запошљавање Пале и у предузећу Мраз д.о.о. Пале на телефон 057/225-750

Могућност интервијуа (упознавања) до затварања конкурса а по завршетку конкурса радници одмах почињу радити пуно радно вријеме.
Kонкурс је отворен до 31.07.2019. године.

Пријаве слати на адресу послодавца на горе наведену адресу.
Заинтересовани кандидати, могу се јавити на  наведену адресу сваки дан.


                                                                            Директор                                                   
                                                                        Радивоје Kовачевић

28.01.2019. Остали пројекти

Феријални рад у Њемачкој у 2019. години
Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине позива…

Сви пројекти

18.03.2011.Публикације

Виша стручна спрема
Виша стручна спрема на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације

Вијести