Рударски инжињер

Послодавац: Doo Trend
Област: Грађевинарство и геодезија
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 30.07.2019.
Брoj извршилaцa: 1

НАПОМЕНА: Огласи у Каталогу послова се преузети из средстава јавног информисања и других извора, са јасно наведеним извором, па преносећи информацију ЗЗЗРС ни на који начин не преузима одговорност за њихов садржај, нити реализацију.

Опис радног мјеста

Каменолом 5 км од Зворника, вођење у редовно праћење 3 копа

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

3 године радног искуства на каменолому

18.03.2011.Публикације

Виша стручна спрема
Виша стручна спрема на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације

Вијести