ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ РОМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2022. ГОДИНИ


Пон, 16.05.2022.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2022. години” чија је укупна вриједност  138.000,00 КМ, а финансира се из гранта Министарства за људска права и избјеглице БиХ.

Програмом је обухваћено запошљавање Рома са евиденције који су на дан објаве Jавног позива за коришћење средстава били изјашњени као Роми/Ромкиње на евиденцији Завода. Програм се проводи кроз сљедеће компоненте:

I компонента: Запошљавање код послодавца гдје се финансира запошљавање Рома на сљедећи начин:

- На период од 12 мјесеци у износу од 6,000.00 КМ;
- На период од 24 мјесеца у износу од 12,000.00 КМ;
- На период од 12 мјесеци у износу од 8,000.00 КМ за особе са ВСС;
- На период од 24 мјесеца у износу од 16,000.00 КМ за особе са ВСС;

II компонента: Финансирање самозапошљавања у износу од 5.000,00 КМ на период од минимално 12 мјесеци по једном незапосленом лицу.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 15.06.2022. године.


Документи/обрасци:

JAVNI_POZIV_2022_ROMI.pdf
Biznis_plan__Romi_2022.doc
Izjava_o_pokretanju_djelatnosti_Romi_2022.doc
Program_zaposljavanja_kod_poslodavca_Romi_2022.doc
Zahtjev_samozaposljavanje_Romi_2022.doc
Zahtjev_za_zaposljavanje_kod_poslodavca_Romi_2022.doc


Фотогалерија:

Вијести