LIR пројекат: Јавни позив за учешће у програму за развој предузетништва и подршку оснивању предузећа (Start-up)


Пон, 24.04.2017.

Пројекат „Локални интегрисани развој" (LIR) је трогодишња иницијатива (2016.–2018.) коју примарно финансира Европска унија (ЕУ), а проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (БиХ), Министарством развоја, подузетништва и обрта Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ), Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске (РС) и два ентитетска савеза општина/опћина и градова. Пројекат ЛИР се имплементира у 21 јединици локалне самоуправе (ЈЛС) у БиХ.

Пројекат има за циљ подизање животног стандарда и повећање социјалне кохезије у БиХ путем инклузивног одрживог социоекономског развоја. Специфични циљ пројекта (LIR) је стимулација одговорног и доброг управљања, економског развоја те промоција социјалне инклузије на локалном нивоу кроз интегрисани локални развој, првенствено у подручјима погођеним поплавама као и оним с великим процентом повратника/интерно расељених лица.

У оквиру компоненте за економски опоравак, пројекат ЛИР ће директно подржати приватни сектор те потенцијалне инвеститоре како би се осигурао економски раст те створила нова радна мјеста и приходи. Такођер, пројекат (LIR) предвиђа помоћ и за дугорочно незапослене и социјално искључене категорије становништва (с нагласком на повратнике, Роме, интерно расељене и дуготрајно незапослене особе). Осим тога, пројекат ЛИР планира подржати јединице локалне самоуправе, у сарадњи са заводима за запошљавање или центрима за социјалну помоћ, у реализацији квалитетних и ефикасних програма подршке запошљавању кроз јавне радове или сличне мјере за запошљавање, те на тај начин пружити подршку дугорочно незапосленим и социјално искљученим категоријама становништва у одабраним ЈЛС.

На основу идентификованих потреба, пројекат ЛИР ће покренути програм за развој подузетништва и подршку оснивању предузећа како би се повећала свеукупна економска активност у одабраним локалитетима и креирала нова радна мјеста, са посебним фокусом на социјално искључене категорије становништва.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_i_Obrazac_za_prijavu.doc


Фотогалерија:

Вијести