Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2020. години, „Заједно до посла”


Пет, 19.06.2020.

 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2020. години, „Заједно до послачија је укупна вриједност 1.000.000, 00 КМ.

Програмом је предвиђено запошљавање 190 лица из циљне групе Програма (дјеца погинулих бораца ВРС, демобилисани борци ВРС и ратни војни инвалида ВРС) пријављених на евиденцију незапослених, кроз финансирање самозапошљавања и финансирање запошљавања код послодаваца.

Програм садржи три компоненте:

I Компонента: Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС за 45 лица у износу од 8.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 360.000 КМ.

II Компонента: Финансирање самозапошљавања ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС за 60 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 300.000 КМ.

III Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца дјеце погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС за 85 лица по 4.000, 00 КМ по једном лицу, што укупно износи 340.000 КМ.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 22.7.2020. године.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_ZDP.pdf
Biznis_plan__2020.doc
Program_zaposljavanja_ZDP_2020.doc
Zahtjev_poslodavci_ZDP_2020.doc
Zahtjev_za_Samozaposljavanje_-ZDP2020.doc
Pregled_odobrenih_sredstava_Komponenta_I_ZDP.pdf
Pregled_odobrenih_sredstava_Komponenta_II_ZDP.pdf
Pregled_odobrenih_sredstava_Komponenta_III_ZDP.pdf
Komponenta_I_Pregled_odobrenih_sredstava.pdf
Komponenta_II_RVI_VRS_Pregled_odobrenih_sredstava.pdf
Komponenta_III_Pregled_odobrenih_sredstava.pdf


Фотогалерија:

Везане вијести уз пројекат

  • Ништа за приказати...

Пројекти

Вијести