Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2019. години


Уто, 09.04.2019.

 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2019. години”, чија је укупна вриједност 300.000 КМ, који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске.

Програмом је обухваћено финансирање обука, доквалификације и преквалификације и запошљавање код познатог послодавца након успјешно проведене обуке, доквалификације и преквалификације за лица са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске. Циљну групу чине незапослена лица закључно са IV степеном стручне спреме, који активно траже запослење и пријављени су на евиденцију незапослених.

Програм се проводи кроз двије компоненте, и то:

Компонента I:

 Програм доквалификације подразумијева стицање новог знања у оквиру истог занимања с циљем повећања нивоа компетенција а у сврху запошљавања.

Програм преквалификације подразумијева образовање и оспособљавање за друго занимање ради запошљавања.

Програм обука намијењен је теже запошљивим незапосленим лицима ради стицања додатних знања и вјештина с циљем унапређења компентенција, повећања конкурентности и запошљивости на тржишту рада.

Обука, доквалификација и преквалификација ће се проводити у образовним, научним и другим институцијама које су верификоване за обављање тих активности.

 Средства за обуку, доквалификацију и преквалификацију по једном незапосленом лицу у овој Компоненти одобравају се до 3.000 КМ.

Компонента II:

Обуке на захтјев послодаваца организују се због стицања знања и вјештина потребних за обављање послова на конкретном радном мјесту, на захтјев послодавца, уколико на евиденцији нема лица са потребним знањима и вјештинама. Обуке се организују на период од једног до три мјесеца.

Средства за обуку по једном незапосленом лицу у овој Компоненти одобравају се до 1.500 КМ.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_-_Program_obuke_dokvalifikacije_i_prekvalifikacije_u_2019_godini.doc
Zahtjev_za_obuke_2019.doc
OBUKA_ODOBRENI_UO_09072019.xls


Фотогалерија:

Везане вијести уз пројекат

  • Ништа за приказати...

Вијести