Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2020. години


Пет, 19.06.2020.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2020. години”, чија је укупна вриједност 199.500, 00 КМ.

Програмом је обухваћено финансирање обука, доквалификације и преквалификације и запошљавање код познатог послодавца након успјешно проведене обуке, доквалификације и преквалификације за лица са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске. Циљну групу чине незапослена лица закључно са IV степеном стручне спреме, који траже запослење и пријављени су на евиденцију незапослених.

Програм се проводи кроз двије компоненте, и то:

Компонента I:

Програм доквалификације подразумијева стицање новог знања у оквиру истог занимања с циљем повећања нивоа компетенција, а у сврху запошљавања.

Програм преквалификације подразумијева образовање и оспособљавање за друго занимање ради запошљавања.

Програм обука намијењен је теже запошљивим незапосленим лицима ради стицања додатних знања и вјештина с циљем унапређења компентенција, повећања конкурентности и запошљивости на тржишту рада.

Обука, доквалификација и преквалификација ће се проводити у образовним, научним и другим институцијама које су верификоване за обављање тих активности.

Средства за обуку, доквалификацију и преквалификацију по једном незапосленом лицу у овој Компоненти одобравају се до 3.000 КМ.

Компонента II:

Обуке на захтјев послодаваца организују се због стицања знања и вјештина потребних за обављање послова на конкретном радном мјесту, на захтјев послодавца, уколико на евиденцији нема лица са потребним знањима и вјештинама. Обуке се организују на период од једног до три мјесеца.

Средства за обуку по једном незапосленом лицу у овој Компоненти одобравају се до 1.500 КМ.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 22.7.2020. године.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_obuka_i_prekvalifikacije.pdf
Zahtjev_za_obuke_2020.doc
Pregled_odobrenih_sredstava_poslodavcima.pdf


Фотогалерија:

Везане вијести уз пројекат

  • Ништа за приказати...

Пројекти

Вијести