Програм суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2018. години „Заједно до посла”


Чет, 19.04.2018.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2018. години, „ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛА” чија је укупна вриједност 1.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програмом је предвиђено запошљавање 186 лица из циљне групе Програма која активно траже запослење и пријављена су на евиденцију, кроз финансирање самозапошљавања и финансирање запошљавања код послодаваца.

Програм садржи три компоненте:

I Компонента: Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС за 50 лица  у износу од 8.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 400.000 КМ.

II Компонента: Финансирање самозапошљавања ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС за 56 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 280.000 КМ.

III Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца дјеце погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС за 80 лица по 4.000 КМ по једном лицу,  што укупно износи 320.000 КМ.

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17), док ће се обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12 мјесеци од дана заснивања радног односа.


Документи/обрасци:

Javni_poziv-_Program_Zajedno_do_posla.doc
Zahtjev_poslodavci_ZDP_2018.doc
Zahtjev_za_Samozaposljavanje_-ZDP_2018.doc
Program_zaposljavanja_ZDP_2018.doc
Biznis_plan_ZDP_2018.doc
Odobrena_sredstva_po_Programu_Zajedno_do_posla_-_Djeca_poginulih_boraca.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_Zajedno_do_posla_-_Demobilisani_borci.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_Zajedno_do_posla_-_Poslodavci.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_Zajedno_do_posla_-_Djeca_poginulih_boraca_2.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_Zajedno_do_posla_-_Demobilisani_borci_2.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_Zajedno_do_posla_-_Poslodavci_2.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_Zajedno_do_posla_3.pdf


Фотогалерија:

Везане вијести уз пројекат

  • Ништа за приказати...

Пројекти

Вијести