Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2019. години „Заједно до посла”


Уто, 09.04.2019.

 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2019. години, „ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛАчија је укупна вриједност 1.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програмом је предвиђено запошљавање 195 лица из циљне групе Програма (дјеца погинулих бораца ВРС, демобилисани борци ВРС и ратни војни инвалида ВРС) која активно траже запослење и пријављена су на евиденцију, кроз финансирање самозапошљавања и финансирање запошљавања код послодаваца.

Програм садржи три компоненте:

I Компонента: Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС за 40 лица у износу од 8.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 320.000 КМ.

II Компонента: Финансирање самозапошљавања ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС за 60 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 300.000 КМ.

III Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца дјеце погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС за 95 лица по 4.000 КМ по једном лицу, што укупно износи 380.000 КМ.

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17), док ће се обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12 мјесеци од дана заснивања радног односа.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_-_Zajedno_do_posla_2019.doc
Biznis_plan__ZDP_2019.doc
Zahtjev_poslodavci_ZDP_2019-1.doc
Zahtjev_za_Samozaposljavanje_-ZDP2019.doc
Program_zaposljavanja_ZDP_2019.doc
ZDP_BORCI_2019_ODOBRENI.xls
ZDP_DJECA_2019_ODOBRENI.xls
ZDP_POSLODAVCI_ODOBRENI.xls


Фотогалерија:

Везане вијести уз пројекат

  • Ништа за приказати...

Вијести