Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2019. години


Уто, 09.04.2019.

 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2019. години”, чија је укупна вриједност 5.002.478,00 КМ, а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске.

Програмом је предвиђено запошљавање и самозапошљавање 1.225 лица из циљне групе Програма, која активно траже запослење и пријављена су на евиденцију како слиједи: лица старија од 40 година, жене жртве породичног насиља и ратне тортуре, штићеници домова који су завршили школовање, жене у руралним срединама и лица која се налазе на евиденцији дуже од шест мјесеци.

Програм садржи двије компоненте:

I Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца лица из циљне групе Програма за 1.125 лица по 4.000 КМ по једном лицу што укупно износи 4.500.000 КМ.

II Компонента: Финансирање самозапошљавања лица из циљне групе Програма за 100 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 500.000 КМ.

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17), док ће се обавезе послодаваца прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12 мјесеци од дана заснивања радног односа.

Јавни позив је затворен 22.5.2019. године.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_-_Program_zaposljavanja_i_samozaposljavanja_ciljnih_kategorija_u_privredi.doc
Biznis_plan.doc
Zahtjev_kod_poslodvaca.doc
Zahtjev_samozaposljavanje.doc
Program_zaposljavanja_kod_poslodavca.doc
Ciljne_kategorije-Odobrena_sredstva-Samozapoljavanje.xls
Ciljne_kategorije-Odobrena_sredstva-Zaposljavanje_kod_poslodavaca.xls


Фотогалерија:

Везане вијести уз пројекат

  • Ништа за приказати...

Вијести