Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2018. години


Чет, 19.04.2018.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2018. години”, чија је укупна вриједност 500.000 КМ, а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске.

Програмом је предвиђено запошљавање и самозапошљавање 115 лица из циљне групе Програма и то жена жртава породичног насиља, жена у руралним подручјима и лица којима недостаје до 3 године стажа осигурања за стицање услова за старосну пензију (изузев лица која користе право уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за стицање услова за старосну пензију), која активно траже запослење и пријављена су на евиденцију, кроз финансирање самозапошљавања и финансирање запошљавања  код послодаваца.

Програм садржи двије компоненте: 

I Компонента: Финансирање самозапошљавања лица из циљне групе Програма за 40 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 200.000 КМ.

II Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца лица из циљне групе Програма за 75 лица по 4.000 КМ по једном лицу што укупно износи 300.000 КМ.

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17), док ће се обавезе послодаваца прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12 мјесеци од дана заснивања радног односа.


Документи/обрасци:

Javni_poziv-Program_zaposljavanja_i_samozaposljavanja_ciljnih_kategorija.doc
Zahtjev_poslodavci_posebne_cg_2018-1.doc
Zahtjev_samozaposljavanje_posebne_cg2018.doc
Program_zaposljavanja_kod_poslodavca_posebne_cg_2018.doc
Biznis_plan_posebne_cg_2018.doc
Odobrena_sredstva_po_Programu_zaposljavanja_ciljnih_kategorija_-_Poslodavci.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_zaposljavanja_ciljnih_kategorija_-_Samozaposljavanje.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_zaposljavanja_ciljnih_kategorija_-_Poslodavci_2.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_zaposljavanja_ciljnih_kategorija_-_Samozaposljavanje_2.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_zaposljavanja_ciljnih_kategorija_3.pdf


Фотогалерија:

Везане вијести уз пројекат

  • Ништа за приказати...

Пројекти

Вијести