Програм подршке запошљавању младих са ВСС и ССС у статусу приправника у 2020. години


Пет, 19.06.2020.

 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2020. годиничија је укупна вриједност 4.023.009,60 КМ.

 Програм има за циљ оспособљавање младих лица са евиденције незапослених за полагање приправничког испита и самосталан рад у струци. Приправнички стаж у складу са Законом о раду Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) траје 12 мјесеци за лица са ВСС  и шест мјесеци за лица са ССС па ће Завод за запошљавање путем овог Програма вршити финансирање обављања приправничког стажа у трајању у складу са наведеним законом.

Програмом је обухваћено финансирање обављања приправничког стажа за 615 лица кроз три компоненте:

I компонента: Финансирање 100% износа бруто плате за 30 дјеце погинулих бораца ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику са ВСС у овој компоненти износи 9.920,64 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од 550, 00 КМ чији је бруто износ 826,72 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 297.619,20 КМ.

II компонента: Финансирање 100% износа бруто плате за 70 приправника са ССС-дјеце погинулих бораца у трајању од шест мјесеци. Издвајање по једном приправнику са ССС у овој компоненти износи 4.662,72 КМ на полугодишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од 520 00 КМ чији је бруто износ 777,12 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 326.390,40 КМ.

III компонента: Финансирање плате након опорезивања за 515 лица са ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику у овој компоненти износи 6.600,00 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од 550, 00 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 3.399.000,00 КМ.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава за компоненту I и II Програма, а најдаље до 31.12.2020. године. За компоненту III Програма јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 22.7.2020. године.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_Pripravnici.pdf
Obrazac_programa_za_poslodavce_Pripravnici_2020.doc
Obrazac_refundacije_02-003_-_Pripravnici_2020.doc
Zahtjev_za_zaposljavanje_Pripravnici_2020.doc
Pregled_odobrenih_sredstava_Komponenta_I.pdf
Pregled_odobrenih_sredstava_Komponenta_II.pdf
Pregled_odobrenih_sredstava_Komponenta_III.pdf
Pregled_odobrenih_sredstava_Komponenta_I_VSS.pdf
Pregled_odobrenih_sredstava_Komponenta_III_VSS.pdf


Фотогалерија:

Везане вијести уз пројекат

  • Ништа за приказати...

Пројекти

Вијести