ПРОГРАМ  ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ МЛАДИХ СА ВСС У СТАТУСУ ПРИПРАВНИКА У 2022. ГОДИНИ


Чет, 03.02.2022.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2022. години” чија је укупна вриједност 2.052.000,00 КМ који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програм има за циљ оспособљавање младих лица са евиденције незапослених за полагање приправничког испита и самосталан рад у струци. Приправнички стаж у складу са Законом о раду Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) траје 12 мјесеци за лица са ВСС, па ће Завод за запошљавање путем овог Програма вршити финансирање обављања приправничког стажа у трајању у складу са наведеним законом.

Програмом је обухваћено финансирање обављања приправничког стажа за 285 лица са високом стручном спремом.

Издвајање по једном приправнику са ВСС у овој компоненти износи 7.200,00 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне нето плате од 600, 00 КМ. Трошкове пореза и доприноса сносе послодавци који ангажују приправнике. Укупна издвајања за Програм износе 2.052.000,00 КМ.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 7.3. 2022. године.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_Pripravnici_VSS_2022.pdf
Obrazac_refundacije_02-003_-_Pripravnici_2022.doc
Obrazac_za_poslodavce_Pripravnici_2022.doc
Zahtjev_za_zaposljavanje_Pripravnici_2022.doc
Pregled_odobrenih_sredstava_poslodavcima_Pripravnici_VSS_2022.pdf


Фотогалерија:

Вијести