Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2021. години


Пон, 15.02.2021.

 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2021. години” чија је укупна вриједност 188.040 КМ, а финансира се из гранта Министарства за људска права и избјеглице БиХ.

Програмом је обухваћено запошљавање Рома са евиденције који су на дан објаве Jавног позива за коришћење средстава били изјашњени као Роми/Ромкиње на евиденцији Завода. Програм се проводи кроз сљедеће компоненте:

 I компонента: запошљавање код послодавца гдје се финансира запошљавање Рома на сљедећи начин:

 - на период од 12 мјесеци у износу од 6,000.00 КМ;
- на период од 24 мјесеца у износу од 12,000
.00 КМ;
- на период од 12 мјесеци у износу од 7,000
.00 КМ за особе са ВСС;
- на период од 24 мјесеца у износу од 14,000
.00 КМ за особе са ВСС;

II компонента: Финансирање самозапошљавања у износу од 5.000,00 КМ на период од минимално 12 мјесеци по једном незапосленом лицу.

Јавни поозив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је  17.3.2021. године.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_Romi.pdf
Program_zaposljavanja_kod_poslodavca_Romi_2021.doc
Zahtjev_za_zaposljavanje_kod_poslodavca_Romi_2021.doc
Zahtjev-Samozaposljavanje_Romi.doc
Biznis_plan__2021.doc
Pregled_odobrenih_sredstava_poslodavcima_i_nezaposlenim_licima_Romi.pdf


Фотогалерија:

Вијести