Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса 2018.


Чет, 19.04.2018.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм  подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса” чија је укупна вриједност 5.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске и средстaва Буџета Републике Српске (средства зајма у висини исказаних потреба).

Програмом се пружа финансијска подршка привредним субјектима ради одржања постојећег нивоа запослености и креирања нових радних мјеста.

Програм ће обухватити запослена лица која су била пријављена на евиденцију Завода  као активни тражиоци  запослења, а засновали су радни однос у периоду од  01.01.2017. до 31.12.2017. године и за финансирање ових лица користиће се средства Завода за запошљавање.

Програмом ће бити обухваћена и запослена лица која су била пријављена на евиденцију Завода као активни тражиоци запослења, а засновали су радни однос у периоду од  01.01.2017. до 31.12.2017. године из сљедећих категорија:

  - млади,  

  - дугорочно незапослена лица  (лица која се налазе на евиденцији Завода дуже од 12  мјесеци),

  - лица која имају више од 40 година старости.

За финансирање ових лица користиће се средства зајма.

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17).

Средства се одобравају бесповратно и дозначавају у износу плаћених пореза и доприноса за раднике примљене у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године. Путем обрасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку, послодавци доказују износ обрачунатих пореза и доприноса док се провјера уплата врши у бази Трезора.


Документи/обрасци:

Javni_poziv-Program_podrske_zaposljavanju_u_privredi.doc
A_Zahtjev_za_poslodavce_povrat_poreza_i_doprinosa_2018.doc
Odobrena_sredstva_po_Programu_podrke_zapoljavanju_u_privredi_putem_isplate_podsticaja.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_podrske_zaposljavanju_u_privredi_putem_isplate_podsticaja_2.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_podrske_zaposljavanju_u_privredi_putem_isplate_podsticaja_3.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_podrske_zaposljavanju_u_privredi_putem_isplate_podsticaja_4.pdf
Odobrena_sredstva_po_Programu_podrske_zaposljavanju_u_privredi_putem_isplate_podsticaja_5.pdf


Фотогалерија:

Везане вијести уз пројекат

  • Ништа за приказати...

Пројекти

Вијести