Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса 2019.


Уто, 09.04.2019.

 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприносачија је укупна вриједност 4.125.000 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програмом се пружа финансијска подршка привредним субјектима ради одржања постојећег нивоа запослености и креирања нових радних мјеста.

Програм обухвата запослена лица која су била пријављена на евиденцију Завода као активни тражиоци запослења, а засновали су радни однос у периоду од 1. 1. 2018. до 31. 12. 2018. године, а предност имају лица из сљедећих категорија:

-дугорочно незапослени (пријављени на евиденцији 12 мјесеци и дуже), лица са ниским квалификацијама (лица ССС и ниже квалификације) пријављена на евиденцију најмање шест мјесеци, жене пријављене на евиденцији најмање шест мјесеци, лица старости 40 година и више пријављена на евиденцији најмање шест мјесеци, тешко запошљива лица, и то: лица са инвалидитетом, бивши штићеници домова за незбринуту дјецу, жртве насиља, самохрани родитељи и родитељи тешко болесне дјеце, без обзира на дужину чекања на евиденцији.

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17).

Средства се одобравају бесповратно и дозначавају у износу плаћених пореза и доприноса за раднике примљене у периоду од 1. 1. 2018. до 31. 12. 2018. године.  Путем обрасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку доказује се износ обрачунатих пореза и доприноса док се провјера истих врши у бази Пореске управе.

Јавни позив је затворен 10.9.2019. године, те се захтјеви по Програму исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса више не примају.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_-_Program_podrske_zaposljavanju_u_privredi_putem_isplate_podsticaja_u_visini_uplacenih_poreza_i_doprinosa.doc
A_Zahtjev_za_poslodavce_povrat_poreza_i_doprinosa.doc
REGRESNI_POVRAT_ODOBRENI_0606_I_09072019.xls
Pregled_poslodavaca_odborena_sredstva.xls
POVRAT_UO_11102019_ODOBRENI.xls


Фотогалерија:

Везане вијести уз пројекат

  • Ништа за приказати...

Вијести