Програм подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година - стартап (start-up) Српска


Сри, 05.12.2018.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година - стартап (start-up) Српска, чија је укупна вриједност 2.000.000 КМ, а који се финансира донаторским средствима Владе Републике Србије у износу од 500.000 € (977.915 КМ) и средствима Завода за запошљавање у износу 1.022.085 КМ.

Програмом је обухваћено запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију као активни тражиоци посла која су на дан расписивања јавног позива ималa до 35 година и којa намјеравају покренути дјелатност у сљедећим подручјима:

- Производне дјелатности (прерађивачка индустрија),

- Грађевинарство - за области: специјализовани грађевински радови                           
  (електроинсталациони радови, увођење инсталација водовода, канализације, гаса и                               
  остали грађевински инсталациони радови, завршни грађевински радови и остале                           
  специјализоване грађевинске дјелатности);

- Пољопривреда: прерада пољопривредних производа, складиштење, паковање,                               
  сушење, сортирање, итд.;
- Информационо-комуникационе технологије за области: рачунарско програмирање,                          
  савјетовање и припадајуће дјелатности и информационе услужне дјелатности;

- Стручне, научне и техничке дјелатности за области: правне и рачуноводствене                           
   дјелатности, архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и                             
   анализа, реклама, пропаганда и истраживање тржишта; остале стручне, научне и                             
   техничке дјелатности и ветеринарске дјелатности;

- Дјелатности пружања смјештаја у туризму;

- Остале услужне дјелатности за области: поправка рачунара и предмета за личну                           
  употребу и домаћинство и остале личне услужне дјелатности.

Реализација активности и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Програмом, Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17) и Споразумом између ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске и Министарства финансија Републике Српске, број 01.4/0227-955/18 од 31. 8. 2018. године.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 36 мјесеци од датума заснивања радног односа.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_Start-up_2018.doc
Biznis_plan__Start_up_2018.doc
Zahtjev_samozaposljavanje_Start_up_2018.doc
Odobrena_sredstva_po_programu_podsticanja_razvoja_preduzetnistva_kod_mladih_starosti_do_35_godina_start_up_Srpska.pdf


Фотогалерија:

Везане вијести уз пројекат

  • Ништа за приказати...

Вијести