ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА ЦИЉНИХ КАТЕГОРИЈА У ПРИВРЕДИ У 2022. ГОДИНИ


Чет, 03.02.2022.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2022. години”, чија је укупна вриједност 3.650.000 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програм садржи двије компоненте:

I Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца лица из циљне групе Програма за 600 лица по 4.000, 00 КМ по једном лицу што укупно износи 2.400.000,00 КМ. Износ се увећава за 10% за запошљавање жена из руралних подручја.

II Компонента: Финансирање самозапошљавања лица из циљне групе Програма за 250 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 1.250.000 КМ.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 7.3.2022. године.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_Ciljne_kategorije_u_privredi_2022.pdf
Biznis_plan__ck_2022.doc
Izjava_o_pokretanju_djelatnosti_ck.doc
Program_zaposljavanja_kod_poslodavca_posebne_c_2022.doc
Zahtjev_samozaposljavanje_posebne_ck2022.doc
Zahtjev_kod_poslodvaca_posebne_ck_2022.doc
Pregled_lica_odobrena_sredstva_Komponenta_samozaposljavanje_CK.pdf
Pregled_odobrenih_sredstava_poslodavcima_Komponenta_zaposljavanje_kod_poslodavaca_2022_CK.pdf


Фотогалерија:

Вијести