Пројекат подршке самозапошљавању у 2017. години


Пон, 20.03.2017.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује "Пројекат подршке самозапошљавању у 2017. години" чија је укупна вриједност 2.000.000 КМ а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске.

Пројектом је обухваћено запошљавање лица са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске који активно траже запослење и пријављени су на евиденцију прије објављивања Јавног позива кроз финансирање самозапошљавања за 400 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 2.000.000 КМ.

Реализација овога Пројекта и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Пројектом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске" број: 20/17).

Завод ће вршити праћење и контролу Пројекта најмање 12 мјесеци од датума отпочињања властите дјелатности, односно заснивања радног односа.

Средства се одобравају бесповратно а дозначавање средстава ће се вршити на сљедећи начин:
- 70% уговореног износа биће исплаћено по потписивању уговора, а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о регистрацији дјелатности, рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ), образац ПД 3100 (Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса) и уговор са банком о отварању жиро-рачуна),

- 30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико испуњава обавезе из уговора.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_-_Projekat_podrske_samozaposljavanju.doc
Zahtjev_za_samozaposljavanje.doc
Biznis_plan_2017.doc
Odobrena_sredstva_Samozaposljavanje_2017.pdf


Фотогалерија:

Вијести