Пројекат подршке запошљавању лица изнад  50 година старости у 2017. години


Пон, 20.03.2017.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује “Пројекат подршке запошљавању лица изнад 50 година старости чија је укупна вриједност  1.000.000 КМ а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске. 

Пројектом је обухваћено запошљавање лица са евиденције која су у току 2017. године имала навршених 50 година старости, као и лица која ће до краја 2017. године навршити старосну доб од 50 година, а која активно траже запослење и пријављени су на евиденцију прије објављивања Јавног позива. Запошљавање лица из утврђене циљне групе врши се на неодређен временски период, на пуно радно вријеме и то кроз:

- Финансирање запошљавања код послодаваца за 250 лица по 4.000 КМ по једном лицу што укупно износи 1.000.000 КМ.

Реализација овога Пројекта и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Пројектом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/17), док ће се обавезе  послодаваца  прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Пројекта најмање 12 мјесеци од дана заснивања радног односа.

Средства се одобравају бесповратно  а дозначавање средстава ће се врши на сљедећи начин:

- 60% средстава биће исплаћено по потписивању уговора са Зaводом и пријему радника,

- 40% средстава биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико испуњава обавезе из уговора.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_-_Projekat_podrske_zaposljavanju_lica_iznad_50_godina_starosti.doc
Zahtjev_za_zaposljavanje_kod_poslodavca_-_lica_iznad_50_godina.doc
Program_zaposljavanja_kod_poslodavca_-_Lica_iznad_50_godina.doc
Odobrena_sredstva_Lica_iznad_50_godina_-_poslodavci_2017.pdf
Odobrena_sredstva_lica_iznad_50_godina_-_poslodavci_2017_II.pdf


Фотогалерија:

Вијести