Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2017. години


Пон, 20.03.2017.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује “Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2017. години” чија је укупна вриједност  236.617 КМ  а финасира се из гранта Министарства за људска права и избјеглице  БиХ  за 2016.годину.

Пројектом је обухваћено запошљавање Рома са евиденције који активно траже запослење која су на дан објаве Jавног позива за коришћење средстава била изјашњена као Роми / Ромкиње на евиденцији Завода, кроз сљедеће компоненте:  

I Компонента:  Финансирање самозапошљавања Рома на период од минимално 12 мјесеци у износу  5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу.

II Компонента: Финансирање послодаваца за сваког запосленог Рома на период од  минимално 12 мјесеци  у износу од 6.000 КМ по једном незапосленом лицу

Реализација овога Пројекта и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Пројектом, критеријима утврђеним Меморандумом о разумијевању о имплементацији «Акционог плана Босне и Херцеговине за рјешавање проблема Рома у области запошљавања» од 16.12.2016.године и  Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/17), док ће се обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_-_Projekat_podrske_zaposljavanju_Roma_u_RS_u_2017_godini.doc
Zahtjev_za_zaposljavanje_kod_poslodavca_Romi_2017.doc
Program_zaposljavanja_kod_poslodavca_Romi_2017.doc
Zahtjev_za_samozaposljavanje_Romi_2017.doc
Biznis_plan_Romi_2017.doc
Odobrena_sredstva_Romi_-_poslodavci_2017.pdf
Odobrena_sredstva_Romi_-_samozaposljavanje_2017.pdf


Фотогалерија:

Вијести