Пројекат стицања радног искуства младих са ВСС у статусу приправника у 2017. години


Пон, 20.03.2017.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује “Пројекат стицања радног искуства младих са ВСС у статусу приправника”  чија је укупна вриједност  2.497.224,00 КМ а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске.

Пројекат има за циљ оспособљавање младих лица са евиденције незапослених лица за полагање приправничког испита и самосталан рад у струци. Приправнички стаж  за лица са ВСС траје 12 мјесеци.

Пројектом је обухваћено суфинансирање обављања приправничког стажа за 357 младих високообразованих кадрова до 30 година старости са евиденције Завода за запошљавање без радног искуства кроз двије компоненте:

I Компонента: Суфинансирање  100% износа бруто плате за 100 дјеце погинулих бораца са ВСС  до 30 година старости без радног искуства. Издвајање по једном приправнику у овој компоненти износи 9.552,24 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне нето плате од 500 КМ, пореза на доходак 33,33 КМ и доприноса 262,69 КМ, чији је бруто износ 796,02 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 955.224,00 КМ.                        

II  Компонента: Суфинансирање  нето плате за 257 лица са ВСС  до 30 година старости без радног искуства. Издвајање по једном приправнику у овој компоненти износи 6.000,00 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне нето плате од 500 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 1.542.000,00 КМ. Обавеза послодаваца је  плаћање  пореза на доходак у износу 33,33 КМ и доприноса 262,69 КМ мјесечно за једног приправнника, што на годишњем нивоу износи 3.552,24 КМ


Документи/обрасци:

Javni_poziv_-_Projekat_pripravnika_VSS_2017.doc
Zahtjev_za_zaposljavanje_kod_poslodavca_Pripravnici_2017.doc
Obrazac_programa_za_poslodavce_Pripravnici_2017.doc
Obrazac_refundacije_02-003_-_Pripravnici_2017.doc
Odobrena_sredstva_pripravnici_2017.pdf
Odobrena_sredstva_pripravnici_djeca_pogunulih_boraca_2017.pdf
Odobrena_sredstva_pripravnici_2017_II.pdf
Odobrena_sredstva_pripravnici-djeca_poginulih_boraca_2017_II.pdf


Фотогалерија:

Вијести