Само трећина незапослених активна у тражењу посла

Нед, 16.03.2014.


Пројекат запошљавања младих (YЕП), који се реализује уз финансијску подршку Швицарске агенције за развој и сарадњу, објављује резултате анкетирања клијената јавних служби за запошљавање. Према истраживању проведеном на репрезентативном узорку у бироима за запошљавање Добој и Ново Сарајево, само трећина од укупног броја пријављених незапослених је активна у тражењу запослења, док су двије трећине немотивиране или незаинтересоване за проналазак посла.

Наиме, у Бироу Добој тек 26% анкетираних свакодневно или повремено прати објављене огласе и пријављује се на њих, док је у Новом Сарајеву тај број нешто виши и износи 41%. Анализа старосне структуре указује на забрињавајуће велику неактивност особа изнад 30 година: у Добоју је чак 73% њих неактивно док је у Новом Сарајеву тај постотак 53%. У Добоју је неактивност примјетна чак и међу особама у доби до 30 година и износи 57% док је у Новом Сарајеву њихова неактивност на разини од 29%.

Поред података о ријетком пријављивању на објављене огласе, на неактивност значајног броја незапослених указују и подаци о малим процентима особа које су у посљедњих 12 мјесеци похађали курсеве са циљем унапређења властитих знања и вјештина (само 6% у Добоју и 13% у Новом Сарајеву) као и скоро занемарљиви проценти особа које су биле укључене у волонтерски рад (3% у Добоју и 7% у Новом Сарајеву).

Резултати истраживања указују да је задовољство клијената јавних служби за запошљавање на релативно задовољавајућем нивоу. У Новом Сарајеву је 39% корисника задовољно пруженом услугом, док је 34% њих индиферентно, али и даље се не изјашњавају као незадовољни. У Добоју је бројка задовољних натполовична и износи 53%, док је број неодлучних 28%. Ова оцјена је, међутим, уско везана за очекивања незапослених од службе, а истраживање указује да су корисници услуга служби доминантно користили само три услуге: осигурање права на здравствено осигурање, издавање потврда, захтјева и остала администрација, те новчане накнаде.

Стога се може закључити да клијенти задовољство исказују пруженим административним услугама. Закључци истраживања подвлаче потребу проширивања услуга јавних служби за запошљавање, посебно у смјеру успостављања квалитетног савјетодавног рада са незапосленим лицима, те на активан рад са послодавцима, како би се службе за запошљавање постале ефикасније у свом основном мандату – посредовању при запошљавању.

27.09.2021. Остали пројекти

Запошљавање радника за здравствену његу  у СР Њемачкој - Tripl Win пројект
Triple Win пројект проводи у име њемачке владе Deutsche Gesellschaft für…

Сви пројекти

07.04.2021.Публикације

Статистички билтен- јун 2020.
Статистички билтен ЈУ Завода за запошљавање Републике…

Све публикације

Вијести