Састанак директора завода са предствницима Међународне организације рада (ILO)


Пет, 17.02.2017.

Директор Завода за запошљавање Републике Српске Мирослав Вујичић састао се данас са Катарином Црњански-Влачић, националним пројектним координатором и Лејлом Тановић, координаторицом МОР-а у БиХ, а везано за имплементацију регионалног пројекта коју је покренула Међународна организација рада (ILO).

Пројекат "Промоција инклузивних рјешења на тржишту рада на Западном Балкану" усмјерен је на унапријеђење инклузивног приступа на тржишту рада. У овом циљу пројекат ће подржати постојеће активности јавних служби за запошљавање и осталих учесника на тржишту рада кроз постизање мјерљивих резултата исказаних кроз три исхода пројекта и то: Унапређење управљања тржиштем рада кроз јачање институционалних капацитета служби за запошљавање и центара за социјални рад у циљу развоја свеукупне подршке појединцима искљученим са тржишта рада, иновације за подстицање инклузивног тржишта рада кроз пилотирање и развој нових механизама у циљу приступања појединцима искљученим са тржишта рада и промоција добре праске Европске Уније путем стручне размјене.

На састанку се између осталог разговарало о основним циљевима Пројекта који се односе на Републику Српску и БиХ, а који би требали да утврде видљиве и невидљиве препреке у планирању и организацији пружања услуга особама искљученим са тржишта рада, те процјену ефикасности програма усмјерених према рањивим категоријама. Према њиховим ријечима, наведени Пројекат ће користити постојеће инструменте партиципативне процјене које је МОР раније развио, те их прилагодити потребама локалног контекста, са посебним освртом на положај жена дугорочно искључених са тржишта рада, припадника ромске националне мањине, као и особа са инвалидитетом. Служби за запошљавање ће ово помоћи да процјени своје интерне процедуре, обим посла и оптерећеност савјетодаваца, те олакшати систем управљања информацијама.

Закључци процјене ће бити усмјерени ка утврђивању корака који су потребни како би се службама олакшао рад са особама из рањивих категорија у будућности. Пројекат ће уз подршку експертског тима израдити инструмент/водич за партиципативну процјену, након чега ће бити обучена група запослених из службе у циљу самосталне примјене. Након тренинга очекује се да ће особље службе бити у могућности да проведе партиципативну процјену на нивоу сједишта службе, те у једном одабраном локалном бироу у периоду од марта до јула 2017. године.

Међународна организација рада (ILO) је покренула имплементацију регионалног пројекта "Промоција инклузивних рјешења на тржишту рада на Западном Балкану" у сарадњи са УН Програмом развоја (UNDP), а који финасира аустријска развојна агенција (ADA), а суфинасира (UNDP) и (ILO).

Вијести