Делегација Националне службе за запошљавањe Републике Србије посјетила ЈУ ЗЗЗРС


Сри, 13.03.2019.

 

У циљу унапређивања међународне сарадње, размјене мишљења и искустава, као и примјене позитивних пракси, делегација Националне службе запошљавања Републике Србије на челу са директором Зораном Мартиновићем боравила је данас у радној посјети ЈУ Заводу за запошљавање Републике Српске. Током састанка размијењена су искуства у вези са посредовањем у запошљавању које спроводе обје службе за запошљавање, а говорило се и о реализацији активних мјера запошљавања кроз Програме запошљавања које заједно проводе Национална служба запошљавања Републике Србије и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске.


Директор ЈУ ЗЗЗРС Мирослав Вујичић оцијенио је да је сарадња између ове двије службе Запошљавања на највишем нивоу до сада. Према показатељима, евидентиран је константан пад незапослених лица у обје земље. „Крајем 2018. године, на евиденцији ЈУ ЗЗЗРС налазило се око 95000 незапослених лица. Број се смањује сваке године, а значајан допринос томе дају и мјере запошљавања које реализује Завод. Само у току прошле године, Завод је обезбиједио 17 милиона КМ, гдје је 5200 незапослених лица обухваћено програмима и мјерама, а којима се директно утиче на смањење незапослености", истакао је Вујичић.


Директор Националне службе за запошљавање Републике Србије Зоран Мартиновић истакао је да су ово сусрети на коме се размјењују искуства и добре праксе мјера за запошљавање незапослених лица и да су обје институције посвећене креирању нових програма који су намијењени послодавцима и незапосленим лицима. Мартиновић је истакао да влада велико интересовање за пројекте које проводи Национална служба запошљавања Републике Србије и да ће у овој години бити издвојено око 45 милиона евра за различите програме додатног образовања, преквалификације, запошљавања приправника, покретање властитог бизниса или самозапошљавање. Мартиновић је дао осврт на оптерећеност јавног сектора и нагласио да се због тога алтернатива мора тражити у јачању приватног сектора. Констатовао је да је у Србији такође присутан тренд пада незапослених лица и да је тренутна стопа незапослености око 12%. Истиче да је дугорочни циљ Владе Републике Србије да се она сведе испод 10%


Било је ријечи и о програму „Стартап Српска" који је покренут захваљујући одличној сарадњи између предсједника Републике Српске и предсједника Републике Србије. Истакнута је велика заинтересованост младих за овај пројекат, а најављена је његова реализација и у току 2019. године.


На састанку су најављене експертске посјете између служби запошљавања које ће се реализовати у будућности, а с циљем унапређења ефикасност рада обје службе. На оваквим сусретима, експерти из Републике Српске би се детаљније информисали о процесима каријериног информисања, селекције кандидата и њиховог психолошког тестирања. Такође, проводила би се квалитетнија истраживања тржишта рада и проводиле анкете које не би дале само допринос креирању боље уписне политике него и креирању бољих програма запошљавања како би се средства усмјерила ка категоријама које се теже запошљавају.

Вијести