Финализација извјештаја о анкетама послодаваца и анализа тржишта рада


Уто, 13.03.2018.

Представници ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске на челу са замјеником директора Горданом Латиновић, састали су се у Палама с представницом ЕТФ-а (Европске тренинг фондације) Кристином Мереута, стручњаком за тржиште рада. Циљ састанка био је финализација извјештаја о анкетама послодаваца и анализа тржишта рада.

У сарадњи са институцијама тржишта рада БиХ, ЕТФ је у 2017. и 2018. години омогућио ревизију постојећих инструмената и пракси за испитивање потреба тржишта рада и послодаваца, а прелиминарни налази и препоруке односе се на сљедеће:

- идентификацију могућности за побољшање методологије анкетирања послодаваца које спроводе Јавне службе запошљавања у БиХ, те изналажење могућности комбиновања резултата анкете послодаваца са другим изворима података како би се постигла потпуна слика о тржишту рада и потребним вјештинама.

- Предлагање сета препорука у вези са анализом тржишта рада како би се у потпуности сагледале потребе тржишта рада и обезбиједиле значајне и поуздане информације за политике усклађивања вјештина и потреба тржишта рада.
- Процјена изводљивости дугорочнијих прогноза захтјева тржишту рада и потребних вјештина.

На састанку је истакнуто да неусклађеност између понуде и потражње представља једно од највећих ограничења за раст и запошљавање, те да би информације о трендовима на тржишту рада и потребама за вјештинама помогле властима и другим заинтересованим странама да дефинишу политике усмјерене на запошљавање, обуку и развој вјештина. Ове информације би свакако представљале и основне смјернице за младе и активне тражиоце запослења приликом одлучивања о избору занимања и избору каријере.

Током састанка било је ријечи и о приједлозима за унапређење, укључујући и могућности пружања подршке и од стране ЕТФ-а и других организација као што су ИПА/ЕУ фондова, а све са циљем да би се прилагодила и проширила пракса анкетирања послодаваца и омогућила што боља анализа тржишта рада.

Вијести