Именовани нови чланови Управног одбора ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске


Пон, 29.02.2016.

Нови сазив Управног одбора ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске конституисан је на данашњој редовној сједници одржаној у Палама.

На период од четири године именовани су Маја Васковић, Бошко Томић, Радомир Драгичевић, те Драгутин Шкрeбић испред Уније удружења послодавца и Данко Ружичић испред Савеза синдиката Републике Српске.

Нови чланови Управног одбора на данашњој сједници именовали су Бошка Томића за предсједника УО, a  Данка Ружичића за замјеника предсједника.

У складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености и Статутом Завода, Управни одбор Завода има пет чланова укуључијући и предсједника, гдје три члана именује Влада Републике Српске на основу поступка јавне конкуренције, а по једног члана именују већински репрезентативни синдикат Републике Српске и већинска репрезентативна организација послодаваца Републике Српске.

Вијести