Од почетка године пад броја незапослених


Пет, 04.12.2015.

Завод за запошљавање Републике Српске од почетка године биљежи пад броја пријављених лица на евиденцију незапослених.

У првих десет мјесеци, према евиденцији Завода, запослено је укупно 29.887 лица, што је за 1.876 или 6,7 одсто више него у истом прошлогодишњем периоду.

Директор Завода за запошљавање Мирослав Вујичић истиче за Срну да је закључно са октобром ове године на евиденцији Завода било 135.569 незапослених, што је за 7.256 или 5,1 одсто мање него у истом периоду прошле године.

Вујичић прецизира да је од укупног броја пријављених лица 28.598 нискоквалификованих лица, 2.693 полуквалификована и оних са нижом стручном спремом, затим 47.244 квалификована лица.

Ту је и 39.961 лице са средњом стручном спремом, 1.030 висококвалификованих, 1.784 лица са вишом стручном спремом, 13.629 лица са високом стручном спремом, 539 мастеранада, 87 магистара и четири доктора наука.

Када је ријеч о старосној структури незапослених, према евиденцији Завода, 40.022 лица има од 15 до 30 година, 33.156 - од 30 до 40 година, 30.894 - од 40 до 50 година, 26.700 - од 50 до 60 година, док 4.797 лица има више од 60 година.

Вујичић истиче да је Акционим планом запошљавања за 2015. годину, путем четири пројекта планирано запошљавање 3.269 лица.

Пројекти се, углавном, односе на групе које је тешко запослити - дјецу погинулих бораца, демобилисане борце, ратне војне инвалиде, лица изнад 45 година старости и Роме, док је "Пројектом подршке запошљавању у привреди у 2015. години" предвиђено запошљавање свих незапослених лица у складу са потребама послодаваца.

"Пројектима је планирано запошљавање искључиво у привреди Српске, осим за дјецу погинулих бораца, ратне војне инвалиде и демобилисане борце, гдје су захтјеве могли подносити и послодавци из осталих дјелатности", истиче Вујичић.

У току је пројекат подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих бораца Војске Српске, ратних војних инвалида и незапослених демобилисаних бораца "Заједно до посла", за који је одобрено 3.904.000 КМ за запошљавање 793 лица.

Закључно са 30. септембром, запослено је 605 лица према компоненти - суфинансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца за 204 лица, за шта је обезбијеђено 8.000 КМ по незапосленом лицу, што укупно износи 1.632.000 КМ.

Према "компоненти два" - суфинансирањем запошљавања код послодаваца демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и дјеце погинулих бораца посао је добило 147 лица, за шта је обезбијеђено 3.000 КМ по једном лицу, што укупно износи 441.000 КМ.

Путем суфинансирања самозапошљавања демобилисаних бораца и ратних војних инвалида, до посла је дошло 254 лица, за шта је обезбијеђено 4.000 КМ по лицу, што укупно износи 1.016.000 КМ.

Вујичић је напоменуо да је за "Пројекат подршке запошљавању у привреди Републике Српске у 2015. години" одобрено 4.070.000 КМ за запошљавање 1.585 лица.

Вујичић каже да је за "Пројекат подршке запошљавању лица изнад 45 година старости" одобрена средства од 2.053.000 КМ за запошљавање 636 лица, а закључно са 30. септембром запослено је 360 лица.

За "Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2015. години" одобрена су средства од 104.000 КМ за самозапошљавање 13 лица и 186.000 КМ за запошљавање код послодавца за 31 лице.

Вујичић за Срну најављује да ће Завод радити на припреми, изради и реализацији пројеката запошљавања који ће бити припремљени у складу са Стратегијом запошљавања Републике Српске за период 2016-2020. година и Акционим планом запошљавања за реализацију Стратегије у 2016. години.

Вијести