Одобрена средства по пројектима запошљавања


Пет, 29.07.2016.

Одлуке о одобравању средства по пројектима запошљавања и самозапошљавања за укупно 2.772 лица у износу од 13.335.103,04 КМ донијете су на данашњој сједници Управног одбора која је одржана у Палама.

По Пројекту подршке запошљавању и самозапошљавање дјеце погинулих бораца ВРС, незапослених демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС и "Заједно до посла" у 2016. години одобрена су средства у износу од 2.630.000 КМ за запошљавање 515 незапослених лица кроз три компоненте:

I Компонента: Суфинансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС за 125 лица у износу од 8.000 КМ по незапосленом лицу што укупно износи 1.000.000 КМ.

II Компонента: Суфинансирање самозапошљавања демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС за 140 лица у износу од 4.500 КМ по једном лицу, што укупно износи 630.000 КМ.

III Компонента: Суфинансирање запошљавања код послодаваца демобилисаних бораца, РВИ и дјеце погинулих бораца за 250 лица у износу од 4.000 КМ по незапосленом лицу, што укупно износи 1.000.000 КМ.

По Пројекту подршке запошљавању у привреди Републике Српске у 2016. години одобрена су средства од 5.800.000,00 КМ за запошљавање 1.450 незапослених лица кроз двије компоненте:

I Компонента: Суфинансирање запошљавања код послодаваца 1.250 лица у износу од 4.000 КМ по једном лицу, што укупно износи 5.000.000 КМ.

II Компонента: Суфинансирање самозапошљавања за 200 лица у износу од 4.000 КМ по незапосленом лицу што укупно износи 800.000 КМ.

По Пројекту подршке запошљавању приправника са ВСС у 2016. години одобрена су средства у износу од 3.496.103,04 КМ за запошљавање 471 незапосленог лица кроз двије компоненте:

I Компонента: Запошљавање лица без радног искуства са ВСС - дјеце погинулих бораца за 121 лице у износу од 9.552,24 КМ по једном лицу, што укупно износи 1.155.821,04 КМ.

II Компонента: Запошљавање лица без радног искуства са ВСС 350 лица у износу од 6.686,52 КМ по једном лицу, што укупно износи 2.340.282,00 КМ.

По Пројекту подршке запошљавању лица изнад 45 година старости у 2016. години одобрена су средства 1.409.000 КМ за запошљавање 336 незапослених лица кроз двије компоненте:

I Компонента: Суфинансирање запошљавања код послодаваца 206 лица у износу од 4.000 КМ по једном лицу, што укупно износи 824.000 КМ.

II Компонента: Суфинансирање самозапошљавања за 130 лица у износу од 4.500 КМ по незапосленом лицу што укупно износи 585.000 КМ.

По наведеним пројектима у компоненти запошљавања код послодавца обавеза послодавца је да у року од 60 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор о раду са радником на неодређено вријеме у складу са законским прописима, а обавеза лица по компоненти самозапошљавања је да у року од 60 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава региструје дјелатност и закључи уговор са ЈУ Заводом за запшошљавање РС.

Вијести