Одобрена средства по Пројекту запошљавања младих у статусу приправника у категорији дјеца погинулих бораца, те усвојен Финасијски план и Програм рада ЈУ ЗЗЗРС


Сри, 28.12.2016.

Управни одбор ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске је на данашњој сједници одржаној у Пaлама између осталог разматрао је и усвојио Финасијски план буџета ЈУ Завода за запошљавање РС и Програм рада ЈУ Завода за запошљавање за 2017. годину, те донио одлуку о одобравању средстава за 140 лица у износу од 1.337.313,60 КМ по Пројекту подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника у компоненти запошљавање дјеце погинулих бораца. По наведеном пројекту аплицирала су 104 послодавца која су тражила запошљавање 172 лица из категорије дјеце погинулих бораца.

Програмом рада предвиђено је да се тежиште активности усмјери на мјере активне политике запошљавања, односно активног дјеловања на тржишту рада које имају за циљ стварање повољнијих услова запошљавања, подизање нивоа активности на тржишту рада као и повећање укупне запослености у Републици Српској.

Када су у питању пројекти запошљавања, као дио мјера активне политике, биће усмјерени на подстицање запошљавања у привреди и намјењени теже запошљивим и дугорочно незапосленим лицима која активно траже запослење.

Планирана средства за пројекте запошљавња за 2017. годину износе 23.556.360 КМ од којих су за наставак пројеката из 2016. године планирана средстава у износу 7.056.360 КM, а за нове пројекте запошљавања у 2017.години 16.500.000 КМ.

Програмом рада предвиђено је брзо и ефикасно извршавање свих послова везаних за остваривање права незапослених, као и благовремена исплата остварених материјалних права. Планирани расходи финасијским планом за остваривање права на новчану накнаду су око 17.000.000 КМ.

Имајући у виду остварени тренд запошљавања лица са евиденције у 2016.години посредничком функцијом Завода и мјерама активне политике у 2017. години планирано је запослити око 35.000 лица са евиденције незапослених. Закључно са новембром мјесецом 2016. године на евиденцију незапослених Завода, пријављено је укупно 126.274 лица што је за 8.841 или 6,5% мање у односу на исти период у 2015. години. Иначе, број незапослених лица константно опада током цијеле године, почев од јануара мјесеца када је било евидентирано 136.349 лица.

Наиме, у поређењу са предходним годинама имамо пад броја активних тражилаца посла што указује на постепену стабилизацију стања у овој области.

За једанаест мјесеци 2016. године запослено је укупно 35.619 лица са евиденције што је за 3.271 или 10,1% више него у истом периоду претходне године када је за једанаест мјесеци запослено 32.348 лица са евиденције незапослених Завода.

Вијести