План уписа у средње школе ускладити са стварним потребама тржиста рада


Пон, 28.03.2016.

Састанак Комисије за креирање уписне политике ученика у први разред средњих школа коју чине представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Министарства здравља и социјалне заштите, Агенције за развој малих и средњих предузећа, Завода за запошљавање, Савеза општина и градова, Завода за статистику, Уније удружења послодаваца и предсједници актива директора средњих школа, одржан је 28. марта у Бања Луци.

На састанку је констатовано да би требало постићи консензус између жеља ученика и њихових родитеља, потреба привреде и тржишта рада, приједлога средњих школа, те броја ученика који завршавају основну школу. Приједлог представника средњих школа је да се упише 11.772 ученика, што је за 806 више него што ове године завршава основну школу.

Према овом плану преко осамдесет одсто ученика би требало да буде уписано у гимназије и четврти степен стучне спреме, 19 одсто има план да се упише у трећи степен, из разлога што није исказано интересовање родитеља за упис ученика на одређене занате и ако захтјеви привреде иду управо ка том смјеру.

Ресорни министар просвјете и културе, Дане Малешевић за наредну годину најављује да ће бити донесени правилници који ће дефинисати уписни праг, у смислу да четворогодишњу средњу школу могу уписати само ученици с одређеним просјеком који испуњавају и друге услове или да се обустави упис ученика у занимања која су суфицитарна на тржишту рада.

Мирослав Вујичић, директор Завода за запошљавање на састанку је истакао да је и ове године Завод припремио анализу стања незапослености и запослености по струкама и занимањима у свим општинама за 2015. годину која је искључиво намјењена ученицима завршних разреда основних и средњих школа са аспекта информисања, а у циљу доношења одлука о избору будућег занимања, и додао да се кренуло са активностима професионалног информисања у већини школа на подручју Републике Српске.

Захтјев присутних је био и да се повећа учешће практичне наставе у образовању свих профила и да се успостави боља сарадња између привреде и школа, истичући да је основни циљ такве мјере да се добију реална радна мјеста.

Вијести