Реконструисане пословне просторије филијале и бироа Бијељина


Чет, 23.01.2020.

У четвртак 23.1.2020. године у Бијељини у Карађорђевој улици, свечано су отворене новоуређене и модерно опремљене просторије филијале и бироа ЈУ ЗЗЗРС Бијељина. Просторије задовољавају стандарде и услове неопходне за адекватну и ефикасну примјену новог модела рада - пружање савјетодавних услуга.

Присутнима се обратио директор ЈУ ЗЗЗРС Мирослав Вујичић истакавши да је адаптацијом и опремањем овог простора створен другачији амбијент за вршење савјетодавног процеса, гдје ће се и крајњи корисници услуга Завода моћи осјећати комотније, него у претходном периоду када просторије нису биле адекватне за рад са странкама.

Реконструкцијом простора, уз подршку Пројекта ЈЕП који подржава Влада Швајцарске, створени су неопходни услови за рад, а прије свега за извршење основних задатака дефинисаних законом.

Просторије филијале Бијељина, а посебно бироа Бијељина до сада нису биле функционалне и нису одговарале основној намјени, јер то није био простор који је омогућавао ефикасан рад бироа и филијале. Постојале су тешкоће у реализацији основних функција, а посебно у раду са незапосленим лицима и послодавцима.

„Сигурно је да ће нам то омогућити далеко бољи рад са нашим кључним корисницима, незапосленим лицима и послодавцима и ефикасније посредовање као и провођење реформских задатака Завода за запошљавање“ рекао је директор ЈУ ЗЗЗРС Мирослав Вујичић.

 У филијали Бијељина која покрива бирое Бијељина, Лопаре и Угљевик, са 31.12.2019. године регистровано је укупно 11.941 лице, активни тражиоци посла, што је за 5.3% мање у односу на исти период 2018. године када је било регистровано 12.608. лица.

Вујичић је такође дао и осврт на програме запошљавања које проводи Завод за запошљавање у сарадњи са Владом Републике Српске захваљујући којима су претходних година издвојена значајна средства за суфинансирање запошљавања на подручју надлежности филијале Бијељина. У периоду од 2016. до 2019. године, за програме запошљавања у овој филијали издвојено је 5.923.128 КМ.

Вијести