Саопштење за медије


Чет, 01.02.2018.

У дневном издању „Независних новина" од 30. 01. 2017. године објављен је чланак под називом „Морају доносити доказе да сами траже посао", а који се односи на нове методе рада са корисницима услуга у бироима Завода за запошљавање.

У складу са наведеним Завод за запошљавање даје сљедеће објашњење:

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске је средином јулa 2017. године почео са примјеном нових метода рада са корисницима услуга у бироима, а које подразумијевају нови приступ у раду, како са послодавцима тако и са незапосленим лицима.

Стручно савјетовање и рад са незапосленим лицима подразумијева пружање информација путем индивидуалног савјетовања, инфо семинара, путем одређених радионица, до реализовања савјетодавног рада у бироима.

Оно што је најважније истаћи је да ће се у поступку пружања савјетодавних услуга, а на основу интервјуа и личних карактеристика, као и показатеља на тржишту рада, незапослено лице сврстати, према степену запошљивости, у једну од сљедеће три групе:
- лакше и непосредно запошљива лица,
- условно запошљива лица и
- теже запошљива лица.

У складу са наведеним правиће се индивидуални план запошљавања, а који ће помоћи незапосленом лицу да профилише своје интересе, свој циљ, те да се дефинишу активности које ће предузети у циљу запошљавања, као и рокове спровођења тих активности.

Између осталог, индивидуални план запошљавања је документ који садржи податке о лицу које тражи запослење, занимања у којем тражи запослење, активности које ће предузети у циљу запошљавања и рокове спровођења активности, мјере у које ће се укључити ради бржег проналаска запослења, те учесталост и вријеме индивидуалних консултација у процесу тражења запослења.

Наиме, информација која је погрешно пренијета у медијима да су незапослена лица дужна да документују да су била на разговору за посао код најмање два послодавца управо се односи на индивидуални план запошљавања у којем су понуђене одређене активности које ће незапослено лице уз помоћ савјетодавца предузети приликом израде плана тражења посла.

Приликом попуњавања индивидуалног плана незапослено лице се, између осталог, изјашњава и о могућностима контактирања послодавца сам или уз стручну помоћ савјетодавца. Наглашавамо да се ова информација узима управо из разлога да би се незапосленом лицу пружила стручна помоћ уколико исти не може да оствари контакт са послодавцем, а не како је то презентовано у јавност да би документовали пријаве.

Наглашавамо да се на основу индивидуалног плана незапосленог лица прати начин и активност лица и да савјетодавац исти понавља након шест мјесеци уколико се лице није запослило, а не након мјесец дана коко је то презентовано у јавности.

Напомињемо да се поменуте методе рада примјењују у свим земљама у окружењу и да савјетодавни рад има за циљ пружање помоћи подршке незапосленим лицима у њиховој интеракцији на тржишту рада као и усмјеравање и мотивисање ка остварењу реално одређеног циља.

Узимајући у обзир и чињеницу да у ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске ради око 200 савјетодаваца на подручју Републике Српске и да смо у овом погледу далеко од европских стандарда, код нас један савјетодавац води у просјеку око 1000 незапослених лица.

Када су у питању теже запошљива лица, напомињемо да ће се са истим радити на посебан начин у смислу спровођења мотивационих семинара, те да ће се водити рачуна и о њиховом укључивању на тржиште рада, кроз пројекте које ће реализовати Завод.

Напомињемо да је у складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености („Службени гласник Републике Српске", број 30/10 и 102/12 члан 4.) јасно дефинисан статус активног тражиоца запослења. Незапосленим лицем сматра се лице које активно тражи посао и које је расположиво за рад. Дакле, лице активно тражи посао ако се једном у 60 дана јавља надлежној служби Завода, ради информисања о могућностима и условима запослења и посредовања у запошљавању, ако не одбије понуђено одговарајуће додатно образовање и обуку, ако се јавља на пријављену потребу за слободним радним мјестима, те ако тражи запослење посредством Завода и непосредно се обраћа послодавцу ради запослења.

Врло често се у јавности чују критике упућене Заводу од стране послодавца да незадовољни упућеним лицима, јер се дешава да и они који буду контактирани и упућени послодавцу не дођу на разговор за посао и управо због тога се овим начином настоји доћи до правих информација и профила како би се, са једне стране, лице запослило, а са друге стране задовољила потреба послодавца, а то је и наша основна функција - усклађивање понуде и потражње.

Вијести