Усвојен Финансијски план и Програм рада за 2016. годину


Пет, 08.01.2016.

Управни одбор ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске на 56 сједници која је одржана 28.12.2015. године у Пaлама између осталог разматрао је и усвојио Финасијски план буџета ЈУ Завода за запошљавање РС, те Програм рада ЈУ Завода за запошљавање за 2016. годину.

Програмом рада предвиђено је да се тежиште активности усмјери на мјере активне политике запошљавања, односно активног дјеловања на тржишту рада које имају за циљ стварање повољнијих услова запошљавања, подизање нивоа активности на тржишту рада као и повећање укупне запослености у Републици Српској.

Када су у питању Пројекти запошљавања, као дио мјера активне политике, биће усмјерени на подстицање запошљавања у привреди и намјењени теже запошљивим и дугорчно незапосеним лицима која активно траже запослење.

За пројекте запошљавања у 2016. години од стране Завода за запошљавање и Владе Републике Српске биће издвојено укупно 18.336.800,00 КМ, од чега 15.100.000,00КМ за нове пројекте запошљавања, те 3.236.800,00 КМ за наставак реализације пројеката из 2015. године. Кроз пројекте запошљавања обезбиједиће се посебна средства за осјетљиве циљне групе (дјеца погинулих бораца, демобилисани борци, ратни војни инвалиди, млади, маргинализоване групе и сл.) и дугорочно незапослена лица.

Програмом рада предвиђено је брзо и ефикасно извршавање свих послова везаних за остваривање права незапослених, као и благовремена исплата остварених материјалних права. Такође, планирано је унапређење и модернизација информационог система Завода као и нова информатичка рјешења за одређене пословне процесе.

Имајући у виду остварени тренд запошљавања лица са евиденције у 2015.години посредничком функцијом Завода и мјерама активне политике у 2016. години планирано је запослити око 30.000 лица са евиденције незапослених.
Закључно са новембром мјесецом 2015. године на евиденцију незапослених Завода, пријављено је укупно 135.115 лица што је за 7.458 или 5,2% мање у односу на исти период у 2014. години. Такође за једанаест мјесеци у 2015. години са евиденције Завода запослено је укупно 32.348 лица што је за 6,7% више у односу на исти период у 2014. години.

Поред наведеног Управни одбор Завода једногласно је усвојио и Правилник о измјенама и допунама Правилника о канцеларијском пословању Завода за запошљавање, чиме су створени услови за увођење електронског система за управљање документима.

Вијести