Усвојен Правилник о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања


Чет, 23.02.2017.

Управни одбор ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске је на данашњој сједници одржаној у Палама разматрао и усвојио Правилник о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања у Републици Српској.

Основни циљ Завода је био да се једним документом дефинишу мјере активне политике, а које се између осталог односе се на посредовање у запошљавању, професионалну оријентацију и савјетовање, праћење и анализа тржишта рада, субвенције у запошљавању, подршку самозапошљавању, припрему за запошљавање, додатно образовање и обуке, те јавне радове.

Правилником су посебно дефинисане субвенције и услови додјеле средстaва, те активности на унапређењу предузетничких вјештина лица која аплицирају за средства суфинасирања самозапошљавања.

Завод ће пружати стручну помоћ кроз програм обуке из предузетништва, а који је намијењен незапосленим лицима која су заинтересована за обављање властите дјелатности односно за лица која желе да покрену властити бизнис, а користећи средства Завода по пројектима самозапошљавања. За ову намјену обучени су запослени радници Завода, сa циљем адекватног праћења, подршке и могућности да се програмом предвиђена средства искористе на најбољи могући начин.

Вијести