За запошљавање око 6.800 лица издвојено 30 милиона КМ


Уто, 09.07.2019.

Измјенама Акционог плана запошљавања за 2019. годину омогућено је одобравање додатних средстава за запошљавање незапослених лица. Средства након измјена Акционог плана запошљавања износе 30.269.814,40 КМ.

До сада, Управни одбор ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске донио је одлуке о одобравању средстава по програмима запошљавања и самозапошљавања за укупно 6.377 лица у износу од 25.788.532 КМ, планирано је још 3.600.000 КМ за Програм „Старт-ап Српска", као и средства за остатак исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса.

По Програму подршке запошљавању и самозапошљавање дјеце погинулих бораца ВРС, незапослених демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС и "Заједно до посла" у 2019. години одобрена су средства у износу од 3.081.000 КМ за запошљавање 648 незапослених лица кроз три компоненте:

  • I Компонента: Суфинансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС за 74 лица у износу од 8.000 КМ по незапосленом лицу што укупно износи 592.000 КМ.
  • II Компонента: Суфинансирање самозапошљавања демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС за 193 лица у износу од 5.000 КМ по једном лицу, што укупно износи 965.000 КМ.
  • III Компонента: Суфинансирање запошљавања код послодаваца демобилисаних бораца, РВИ и дјеце погинулих бораца за 381 лицe у износу од 4.000 КМ по незапосленом лицу, што укупно износи 1.524.000 КМ.

По Програму подршке запошљавању приправника са ВСС у 2019. години одобрена су средства у износу од 4.974.626,40 КМ за запошљавање 770 незапослених лица кроз двије компоненте:

  • I Компонента: Запошљавање лица без радног искуства са ВСС - дјеце погинулих бораца за 120 лице у износу од 8.955,22 КМ по једном лицу, што укупно износи 1.074.626,40 КМ.
  • II Компонента: Запошљавање лица без радног искуства са ВСС 650 лица у износу од 6.000 КМ по једном лицу, што укупно износи 3.900.000 КМ.

По Програму обуке, доквалификације и преквалификације у 2019. години одобрена су средства од 186.000 КМ за 114 незапослених лица.

  • I Компонента: Обука доквалификација и преквалификација за 20 лица у износу од 3000 КМ по једном лицу што укупно износи 60.000 КМ.
  • II Компонента: Обука код послодавца за 94 лица у износу од 1,500 КМ по једном, што укупно износи 126.000 КМ

По Програму подршке запошљавању циљних категорија у привреди Републике Српске у 2019. години одобрена су средства од 9.938.000,00 КМ за запошљавање 2.375 незапослених лица кроз двије компоненте:

  •  I Компонента: Суфинансирање запошљавања код послодаваца за 1.937 лица у износу од 4.000 КМ по једном лицу, што укупно износи 7.748.000 КМ.
  • II Компонента: Суфинансирање самозапошљавања за 438 лица у износу од 5.000 КМ по незапосленом лицу што укупно износи 2.190.000 КМ.

Програмом подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса у ту сврху до сада је утрошено 3.805.905,70 КМ за 2.323 запослених лица.

Према програму подршке запошљавању Рома у Републици Српској одобрена су средства у износу од 203.000 КМ за 33 незапослена лица.

По наведеним програмима у компоненти запошљавања код послодавца обавеза послодавца је да у року од 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор о раду са радником на неодређено вријеме у складу са законским прописима, а обавеза лица по компоненти самозапошљавања је да у року од 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава региструје дјелатност и закључи уговор са ЈУ Заводом за запошљавање Републике Српске.

У току године планирано је и расписивање јавног позива за Програм подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година стартап Српска. Ријеч је о наставку програма који је провођен крајем 2018. и почетком 2019. године, чија је вриједност износила 3.600.000 КМ за запошљавање око 114 лица.

Још увијек је актуелан јавни позив за Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса у 2019. години, а који ће бити отворен до утрошка средстава.
Директор ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске Мирослав Вујичић је истакао да је ово највећи акциони план који је до сада реализован, а захваљујући средствима Завода и Владе Републике Српске.

Вијести