OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA PORTALA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE RS

Ovde navedeni Opšti uslovi korišćenja pisanih materijala i usluga Portala Zavoda za zapošljavanje RS (u daljem tekstu ZZZ RS) pravila su kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici Portala. Svako korišćenje Portala http://www.zzzrs.net podložno je ovim uslovima. Svi sadržaji objavljeni na Portalu http://www.zzzrs.net vlasništvo su ZZZ RS i mogu se koristiti samo u nekomercijalne svrhe. ZZZ RS će uložiti sve razumne napore da održi http://www.zzzrs.net Portal funkcionalnim i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune, ali ne snosi odgovornost za povremeno nefunkcionisanje stranica, eventualnu netačnost ili nepotpunost informacija ili nemogućnosti pristupa istima. ZZZ RS zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na http://www.zzzrs.net u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Navedeni uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj ovog Portala zaštićen je autorskim pravom koje pripada ZZZ RS, ili je ustupljeno ZZZ RS, a u vlasništvu je trećih lica. ZZZ RS takođe posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Sadržaj na ovoj stranici nije za upotrebu bez ograničenja, a za njegovo umnožavanje može se zatražiti dozvola.

GARANCIJE I USKRAĆIVANJE PRAVA

Materijal na ovom Portalu je na raspolaganju bez garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ovog Portala na sopstvenu odgovornost. ZZZRS ne garantuje da će ovaj Portal uvijek biti dostupan i raspoloživ. ZZZ RS ne daje garanciju ili pravo prigovora u pogledu tačnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na Portalu i te materijale treba uzeti "takvima kakvi jesu", pa se ZZZ RS ne smatra odgovornom za eventualne posledice koje mogu proisteći iz drugačijeg tumačenja materijala na Portalu.

TAČNOST PODATAKA

Korišćenjem sadržaja Portala korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja Portala. ZZZ RS se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za:

(i) korišćenje Portala, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja Portala,

(ii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja Portala. Portal sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u obimu u kojem je to potrebno i moguće.

ZZZ RS nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama generalno, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. ZZZ RS zadržava pravo izmjene sadržaja Portala, pravo promjene lokacije Portala, pravo ukidanja Portala, te pravo ograničavanja pristupa Portalu, sve bez najave i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja. ZZZ RS neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Portala iz bilo kakvih tehničkih razloga.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obavezni da daju ZZZ RS registracijske podatke. U slučaju pristanka na davanje tih podataka, smatraće se da su korisnici pristali na uslove korišćenja predviđene ovim Opštim uslovima, na osnovu kojih se registrovanim i autorizovanim korisnicima daje pristup svim materijalima i uslugama na Portalu. ZZZ RS će osigurati da se registracijski podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašćeno korišćenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmena registracijskih podataka), kom mogu pristupiti samo ovlašćene osobe. ZZZ RS će omogućiti korisnicima pristup njihovim registracijskim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su lični podaci tačni, potpuni i ažurirani. Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korišćenje registracijskih podataka mogu kontaktirati ZZZ RS. Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih registracijskih podataka, ZZZ RS će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na Portalu. Prilikom davanja registracijskih podataka, korisnik garantuje da su isti potpuni, istiniti, tačni i ažurni, što će biti provjereno, a ZZZ RS može zahtjevati i dostavljanje dokumenata koji date podatke potvrđuju.

SLANJE PORUKA ELEKTRONSKIM FORMULAROM

Kada korisnik šalje pitanja, sugestije ili komentare, njen sastavni dio će biti detalji o pošaljiocu. U takvim slučajevima, poruka se može proslijediti drugim zaposlenima ZZZRS koji mogu bolje odgovoriti na pitanja ili unaprijediti usluge.

SIGURNOST PODATAKA

ZZZ RS servis koristi statističke softver programe za upravljanje mrežom, koji se koriste za upravljanje Portalom. Ti programi su standardno obelježje svih web servisa i nisu karakteristični samo Portal ZZZ RS. Statistički programi omogućavaju utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju korisnike, vrste informacija koje je potrebno uvesti, efikasnost strukture Portala, i posjećenost Portala. Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, i kako bi osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ZZZ RS koristi softver programe koji prate posjete na mrežu i prepoznaju neovlašćene pokušaje narušavanja privatnosti ili izmjene podataka kao i one koji bi mogli prouzrokovati štetu na neki drugi način. Neovlašćeni pokušaji narušavanja privatnosti na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Svaka povreda navedenih prava, bilo namjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korišćenja Portala. ZZZ RS zadržava pravo da spriječi pristup Portalu IP adresama (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Opštm uslovima.

IZMJENE OPŠTIH USLOVA I OSTALE ODREDBE

ZZZ RS zadržava pravo izmjene ovih Opštih uslova bez prethodne najave. Registrovani korisnici su dužni prilikom svakog korišćenja Portala da provjere važeće Opšte uslove. Važeći opšti uslovi biće objavljeni na Portalu.

27.09.2021. Остали пројекти

Запошљавање радника за здравствену његу  у СР Њемачкој - Tripl Win пројект
Triple Win пројект проводи у име њемачке владе Deutsche Gesellschaft für…

Сви пројекти

07.04.2021.Публикације

Статистички билтен- мај 2020.
Статистички билтен ЈУ Завода за запошљавање Републике…

Све публикације

Вијести