ЦИСО Источно Сарајево - успјешно реализовано професионално информисање ученика

Сри, 06.06.2018.


ЦИСО центар Источно Сарајево је у 2018. години успјешно реализовао активности које се односе на професионално информисање ученика завршних разреда основних и средњих школа. Наведеним активностима било је обухваћено 15 основних школа са 815 ученика завршних разреда и 8 средњих школа са 469 ученика на подручју Филијале Источно Сарајево.

Ученицима је указано на важност правилног избора занимања, те су информисани о тренутном стању на тржишту рада.

Пружена им је могућност да развију свијест о правима и одговорностима које за собом носи избор будућег занимања, да упореде свој профил личности са захтјевима на тржишту рада, као и да сагледају посљедице избора занимања на остале животно важне циљеве.

Посебан акценат стављен је на занатска занимања за којима постоји реална потреба на тржишту рада, те значају и могућностима обављања квалитетне праксе за занимања која образују средње стручне школе са подручја Филијале.

12.01.2011.Публикације

Информације за незапослена лица
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА, САДА ЈЕ ВАШ ПОСАО! ИАКО ЈЕ ЈЕ ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА…

Све публикације