Презентација пројекта “Јачање интегралне пољопривредне производње за смањење незапослености”

Сри, 08.11.2017.


У оквиру Пројекта "Јачање интегралне пољопривредне производње за смањење незапослености и супституцију увоза у прерађивачкој индустрији" расписан је Јавни позив за подршку подизању засада и производњу црвене паприке за познатог купца, на територији Града Бијељина. Носилац активности су Центри цивилних иницијатива, а један од коапликаната је ЈУ Завод за запошљавање РС - Филијала Бијељина. Објављивањем Јавног позива, Пројектни одбор планирао је јавну презентацију у већим мјесним заједницама са околним мјестима. У циљу детаљног упознавања заинтересованих незапослених лица са процедурама аплицирања, погодностима и обавезама апликаната, извршена је презентација Пројекта у Ср. Драгаљевцу 07.11.2017. године и Јањи 08.11.2017. године у јутарњим сатима. Такође, предвиђене су и најављене презентације у Д. Црњелову 08.11.2017. године, Трњацима и Батковићу 09.11.2017. године, те Обарској 10.11.2017. године.

Најчешћа питања односе се на услове аплицирања и обавезу пререгистрације некомерцијалног у комерцијално пољопривредно газдинство. Право учешћа стичу незапослена лица која активно траже посао, имају регистровано некомерцијално пољопривредно газдинство најмање 6 (шест) мјесеци, одговарајуће пољопривредно земљиште површине 2,5 дулума и искуство у производњи паприке. Носилац некомерцијалног пољопривредног газдинства коме буде прихваћен захтјев, у Пројекту добија бесплатно расад црвене паприке, ђубриво, осигурање засада, надзор стручног консултанта и уговорену продају за познатог купца. Уколико уводи систем наводњавања "кап по кап" учествује са 50% вриједности опреме. Наравно, на овај начин стварају се предуслови за дугорочну пословну сарадњу пољопривредних произвођача и прерађивача.

Обавеза произвођача је да учествује у стручној обуци, придржава се стручних упутстава и произведену паприку преда прерађивачу по уговореној количини и квалитету. У завршној фази пројекта (октобар-децембар 2018. године) носилац пољопривредног газдинства дужан је извршити пререгистрацију некомерцијалног у комерцијално пољопривредно газдинство у трајању од најмање 12 (дванаест) мјесеци.

Већ након првих посјета показало се да је овај начин, одласка пољопривредним произвођачима "на кућни праг", презентација Пројекта и давање одговора на бројна питања, ефикасан и оправдан. ЈУ Завод за запошљавање РС конструктивно учествује у овим активностима и даје пуни допринос реализацији Пројекта и повећању запослености.

Све вијести

Остале вијести

18.01.2019. Остали пројекти

Запошљавање радника у Републици Словенији
Из Завода за запошљавање Републике Словеније свакодневно…

Сви пројекти