Реформски пакет: Наставак реформских активности са Заводом за запошљавање Републике Српске

Пет, 08.06.2018.


Данас су у Палама Мирослав Вујичић, директор Завода за запошљавање Републике Српске и др Ранко Маркуш, руководилац YEP-а потписали Анекс Уговора о сарадњи између Завода за запошљавање Републике Српске и Пројекта запошљавања младих (YEP), који подржава Влада Швајцарске.

Досадашња сарадња се одвија у складу са раније дефинисаним циљевима који се тичу свеобухватногу напређења рада и функционисања Завода,те побољшања пружања услуга, како послодавцима тако и незапосленим лицима.

Договорено је да ће бити настављене раније активности, те прецизиране нове које су препознате као потребне у даљем реформском процесу, од чега је важно истаћи:

- наставиће се са праћењем примјене нових метода рада, са редовним извјештајима  о учинцима,

- проводиће се обуке за запослене у складу са планом обука, ревидирати инвестициони план о заједничким улагањима,

- покренути неопходне процедуре  како би се обавезе дефинисане планом испуниле у складу са постављеним роковима,

- пратити квалитет савјетодавног процеса,

- наставити са интерном и екстерном промоцијом реформе и увођењу нових метода рада.

Од нарочите је важности истаћи да је менаџмент Завода за запошљавање Републике Српскео предијељен да се реформа проводи на квалитетан начин, а на то обавезује и Стратегија запошљавања Републике Српске 2016-2020, a у чијој изради је учествовао YEP .

Извор: YEP

Све вијести

Остале вијести

27.12.2019. Остали пројекти

Феријални рад у СР Њемачкој у 2020. години
Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине и Завод…

Сви пројекти

18.03.2011.Публикације

Средња стручна спрема
Средња стручна спрема на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације