Влада Српске усвојила Акциони план запошљавања за 2020. годину

Сри, 17.06.2020.


Влада Републике Српске на сједници одржаној 11. 6. 2020. године донијела је Одлуку о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2020. годину.

За реализацију Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2020. годину Влада Републике Српске и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске обезбједили су средства у износу од 10.928.106,90 КМ за запошљавање 2.209 лица.

На основу искустава и степена реализације активних мјера из ранијих година, као и средстава која су на располагању за финансирање програма запошљавања у 2020. години, предложена је реализација сљедећих програма:

1. Подршка запошљавању и самозапошљавању незапослених: дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС – ,,Заједно до послаˮ. Ово је наставак запошљавања борачких категорија, јер су досадашњи пројекти дали значајне резултате. За реализацију ове мјере обезбијеђена су средства у износу 1.000.000,00 КМ за запошљавање 190 лица из ових категорија.

2. Програм подршке партнерству у реализацији активних политика запошљавања и самозапошљавања са локалним заједницама - удруживање средстава за запошљавање. За реализацију ове мјере планирана су средства у износу од 200.000,00 КМ.

3. Програм подршке запошљавању младих са ВСС и ССС у статусу приправника. За реализацију ове мјере планирана су средства у износу 4.023.009,60 КМ, од чега ће за финансирање приправника са ВСС бити издвојено 3.696.6192,00 КМ. По овом програму предвиђено је запошљавање укупно 615 лица без радног искуства (финансира се запошљавање приправника са ВСС у статусу дјеце погинулих бораца, финансира се и запошљавање приправника са ССС дјеца погинулих бораца и лица без радног искуства са ВСС).

4. Програм обуке, доквалификације и преквалификације, за потребе послодаваца. За реализацију ове мјере обезбијеђена су средства у висини 199.500,00 КМ. Овај програм обухватиће укупно 104 лица која ће проћи кроз наведене програме.

 5. Програм подршке запошљавању и самозапошљавању циљних категорија у привреди (незапослених лица преко 40 година живота, жене жртве породичног насиља, жене жртве ратне тортуре, жене у руралним срединама, штићеници домова који су завршили образовање). За реализацију ове мјере предвиђена су средства у износу од 5.275.000,00 КМ. Овим програмом предвиђено је запошљавање укупно 1.261 лице, од чега је предвиђено да 1.030 лица буде запослено код послодаваца док би 231 лице било обухваћено путем самозапошљавања.

6. Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2020. години. За реализацију ове мјере обезбијеђена су средства из буџета заједничких институција у износу од 230.597,30 КМ за запошљавање 39 лица.

Акциони план запошљавања у Републици Српској за 2020. годину усваја се с циљем реализације мјера из Програма економских реформи Републике Српске за 2020. годину у области запошљавања и циљева Стратегије запошљавања у Републици Српској за период 2016-2020. године.

Све вијести

Остале вијести

15.02.2021. Пројекти ЗЗЗРС

Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2021. години
 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује…

Сви пројекти

01.07.2021.Публикације

Статистички билтен- мај 2021.
Статистички билтен ЈУ Завода за запошљавање Републике…

Све публикације