Уз подршку Европске уније до боље интеграције незапослених особа на тржиштe рада и ефикасније борбе против незапослености у БиХ

Уто, 20.12.2022.


У Сарајеву је 19. 12. 2022. године одржана завршна конференција пројекта Европске уније ,,Унапређење истраживања тржишта рада”, а у протекле двије године пружена је подршка јавним службама за запошљавање у Босни и Херцеговини у унапређењу методологије истраживања тржишта рада, унапређењу активних мјера запошљавања, побољшању сарадње са послодавцима и развоју стратегија запошљавања. Направљени су значајни први кораци у процесу стратешког планирања и израде оквира за запошљавање у Босни и Херцеговини који је дио ,,Мишљења Европске комисијеˮ о захтјеву БиХ за чланство у Европској унији, али и предуслов за планирање будуће финансијске подршке Европске уније сектору рада и запошљавања у БиХ.

Испред ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске конференцији су присуствовали: Гордана Латиновић - замјеник директора, Слободан Мачар - руководилац одјељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере и Јована Јанковић - виши стручни сарадник за истраживање тржишта рада. Посебна пажња током провођења овог пројекта посвећена је оспособљавању службеника Завода за запошљавање. У оквиру „Академије за унапређење истраживања тржишта радаˮ и специјализованих модула обуке за циљне групе, обучен је 21 интерни тренер у области истраживања тржишта рада, а обукама је присуствовало 668 службеника. 

Пројектни тим је пружио подршку институцијама током три циклуса истраживања тржишта рада на територији Босне и Херцеговине за које је кориштена јединствена методологија прикупљања података. Израђени извјештаји ће бити важан извор података у процесу креирања политика у БиХ.

У склопу пројекта, покренуте су активности на унапређењу политика запошљавања, на које је БиХ, само ове године, потрошила између 80 и 90 милиона KМ, те на којима су радиле стотине људи из јавних служби за запошљавање. Истраживања и анализе које су израђене у склопу пројекта, требало би да допринесу бољој интеграцији незапослених лица на тржиште рада и ефикаснијој борби против незапослености у БиХ.

„У склопу овог пројекта, пружили смо подршку за унапређење ефикасности политика запошљавања у БиХ као и одређених стратешких докумената. Познато је да реални сектор у БиХ почива на ефикасности политика запошљавања, стога без ефикасног ангажмана радне снаге која одговара потребама послодаваца, привреда не може да се развија, а без развоја привреде цјелокупно друштво стагнира – пензиони систем, јавни сектор, образовање, здравство и други секториˮ, рекао је шеф Kооперација при делегацији Европске уније у БиХ, Стефано Еллеро.

Европска унија је овим пројектом директно подржала јавне службе за запошљавање и ресорна министарства рада у обављању њихових послова. У оквиру пројекта такође су урађене методолошки и структурно хармонизоване анкете о потребама послодаваца на нивоу Босне и Херцеговине.

„Знања која су пружена јавним службама за запошљавање и ресорним министарствима рада су одмах примјењива, чиме је показано да се и без великих политичких расправа, без измјена законских рјешења, политике могу усагласити на стручном нивоу и да институције могу дјеловати заједнички. Фокус је стављен на евалуације активних мјера запошљавања и њихов редизајн. Јако је важно утврдити шта функционише, а шта не и како мјере поправити, посебно имајући у виду значајна средства која се издвајају за њихово финансирањеˮ, изјавио је Ранко Маркуш, руководилац пројектног тима. 

Пројекат ,,Унапређење истраживања тржишта рада”, који Европска унија финансира у износу од 1,28 милиона евра, само је један од многобројних пројеката у склопу свеобухватне подршке Европске уније Босни и Херцеговини у сектору запошљавања. Пројекат је проводио конзорцијум NIRAS IC Sp. z o.o., GOPA Worldwide Consultants, GOPA mbH Њемачка и Завод за запошљавање Републике Француске.

Више информација о пројекту, извјештаје о проведеним истраживањима тржишта рада у БиХ те друге анализе припремљење у оквиру овога пројекта, можете наћи на линку: https://trzisterada.ba

Све вијести

Остале вијести

02.11.2023. Остали пројекти

ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ
ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ…

Сви пројекти

10.03.2023.Публикације

Како се представити послодавцу
Брошура “Како се најбоље представити”

Све публикације