Уз помоћ Завода до успјеха у запошљавању

Сри, 04.05.2022.


Приправнички стаж – интеграција у свијет рада

Марија Kовачевић, дипломирана социјална радница из Пала, на евиденцији незапослених је провела више од годину дана. Искористила је могућност и прошла је обуку Завода за запошљавање Републике Српске за активно тражење посла. Врло брзо је увидјела да у средини у којој живи постоји значајан број особа истог звања на евиденцији незапослених и да ће јој то бити отежавајући фактор у налажењу посла.

У разговору са својим савјетодавцем у служби, сазнала је да Завод расписује јавни позив за суфинансирање запошљавања младих ВСС у својству приправника. Наведени Програм има за циљ оспособљавање за самосталан рад у струци и повећање конкурентности на тржишту рада.

Највећи проценат учесника у овом програму су млади до 30 година који су, у просјеку, незапослени дуже од годину дана. Маријино искуство потврђује резултате истраживања који упућују да су жене у већем ризику од дугорочне незапослености, те да ова мјера дјелује и у смјеру смањења присутне неједнакости између жена и мушкараца по питању учешћа на тржишту рада.

У условима високе стопе незапослености младих и недостатка радног искуства у свом звању било је неопходно дати максимум у обављању послова приправника и показати пуну спремност за рад. Марија је успјешно положила приправнички испит и стекла једногодишње искуство у раду те након тога засновала радни однос у Центру за социјални рад.

Ово је само један од позитивних примјера добре праксе у запошљавању и потврда да је овај програм препознат по томе што омогућава младим људима стицање знања, вјештина и компетенција као и брже интегрисање у процес рада.

Међутим, колико је важно да Завод има квалитетне мјере, толико је важно да незапослени континуирано раде на себи, те подузму све шта је у њиховој моћи да постану конкурентнији на тржишту рада. Осим оспособљавања младих за самосталан рад у струци, ова мјера доприноси и останку младих у земљи.

Подршку Заводу за запошљавање Републике Српске у евалуацији и унапређењу мјера активне политике запошљавања пружио је пројекат „Јачање капацитета институција тржишта рада кроз унапређење методологије истраживање тржишта рада који финансира Европска унија“.

Ефикаснији пројекти као и средства која се улажу у Програме повећаће шансу за брже укључивање младих у свијет рада.
Иначе овај пројекат је наставак вишегодишње успјешне сарадње са Европском унијом у области рада и запошљавања.

Маријина прича је још једна потврда да уз властит рад на усавршавању знања и вјештина те уз подршку Завода, који кроз различите пројекте Европске уније усваја најбоље праксе.

Све вијести

Остале вијести

27.09.2021. Остали пројекти

Запошљавање радника за здравствену његу  у СР Њемачкој - Tripl Win пројект
Triple Win пројект проводи у име њемачке владе Deutsche Gesellschaft für…

Сви пројекти

15.12.2022.Публикације

Статистички билтен- новембар 2022.
Статистички билтен ЈУ ЗЗЗРС за мјесец новембар 2022. године.

Све публикације