Преглед противпожарних апарата, громобранских, хидрантских, електроинсталација и др. ЈУЗЗРС

 

Obavjestenje_o_nabavci_pp_aparati.pdf
Odluka_ppa_lot_1.pdf
Odluka_ppa_lot_2.pdf
Obavjestenje_o_zakljucenom_ugovoru_ppa.pdf

 

02.11.2023. Остали пројекти

ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ
ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ…

Сви пројекти

10.03.2023.Публикације

Статистички билтен- јануар 2023.
СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН ЈУЗЗЗРС ЈАНУАР 2023.

Све публикације

Вијести