Публикације

Избор занимања и стање на евиденцији за 2018. годину

Квалификовани радници
Средња стручна спрема
Високо квалификовани радници
Виша стручна спрема
Висока стручна спрема
Упоредни преглед по степенима стручне спреме, струкама и бироима Завода за запошљавање

Водичи и публикације за незапослене

Избор занимања - планирајте своју каријеру!
Како изабрати занимање
Водич кроз занимања
Економска криза
Како започети и водити властити бизнис
Мој пут у свијет рада

Брошуре

Информација за послодавце
Информације за незапослена лица
Права незапослених лица
Како се представити послодавцу

Статистички Билтен Завода за запошљавање

Статистички Билтен - јануар 2019.
Статистички Билтен - фебруар 2019.
Статистички Билтен - март 2019.
Статистички Билтен - април 2019.
Статистички Билтен- мај 2019.
Статистички билтен- јун 2019.
Статистички билтен- јули 2019.
Статистички билтен- август 2019.
Статистички билтен- септембар 2019.
Статистички билтен- октобар 2019.

09.04.2019. Пројекти ЗЗЗРС

Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2019. години
 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује…

Сви пројекти

28.01.2019. Остали пројекти

Феријални рад у Њемачкој у 2019. години
Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине позива…

Сви пројекти

 

Партнер Jooble Eures (The European Job Mobility Portal) Jooble - Послови у БиХ
Агенција за рад и запошљавање Пројекат запошљавања младих Влада Републике Српске

Вијести