Публикације

Избор занимања и стање на евиденцији за 2017. годину

Квалификовани радници
Средња стручна спрема
Виша стручна спрема
Висока стручна спрема
Упоредни преглед по степенима стручне спреме, струкама и бироима Завода за запошљавање

Водичи и публикације за незапослене

Избор занимања - планирајте своју каријеру!
Како изабрати занимање
Водич кроз занимања
Економска криза
Како започети и водити властити бизнис
Мој пут у свијет рада

Брошуре

Информација за послодавце
Информације за незапослена лица
Права незапослених лица
Како се представити послодавцу

Статистички Билтен Завода за запошљавање

Статистички Билтен - јануар 2018.
Статистички Билтен - фебруар 2018.
Статистички Билтен - март 2018.
Статистички Билтен - април 2018.
Статистички Билтен - мај 2018.
Статистички Билтен - јуни 2018.
Статистички Билтен - јули 2018.
Статистички Билтен - август 2018.
Статистички Билтен - септембар 2018.
Статистички Билтен - октобар 2018.

 

Влада Републике Српске Пројекат запошљавања младих Jooble - Послови у БиХ
Партнер Jooble Агенција за рад и запошљавање Eures (The European Job Mobility Portal)

Вијести