Актуелне јавне набавке

 

Обавјештење о набавци ПП апарата,  електроинсталација  и др. - [до ]
Обавјештење о набавци канцеларијског материјала ЈУ ЗЗЗРС - [до ]
Обавјештење о набавци лиценци “MS office” - [до ]
Обавјештење о набавци реконструкција ЛАН мреже  ЈУЗЗЗРС - [до ]
Набавка оглашавање слободних радних мјеста ЈУЗЗЗРС - [до ]
Набавка осигурање имовине, колективног осигурања радника и службених аутомобила ЈУЗЗЗРС - [до ]
Набавка услуга смјештаја у земљи и иностранству за потребе ЈУЗЗЗРС - [до ]
Набавка услуга медијског праћења активности ЈУЗЗЗРС - [до ]
Извод из Плана набавке за 2021. годину - [до ]
Набавка услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за потребе ЈУ ЗЗЗРС - [до ]

 

Окончане јавне набавке

 

Набавка одржавање серверске и мрежне инфраструктуре и бекап система сервер собе
Набавка рачунара са монитором
Набавка апликативно одржавање софтвера
Набавка и уградња прозора у бироу Љубиње
Набавка резервних дјелова за одржавање рачунарске опреме
Набавка клима уређаја
Сервисирање и одржавање клима уређаја
Текуће и инвестиционо одржавање пословних просторија ЈУ ЗЗЗРС
Штампање и умножавање приручника, образаца и блоковске робе
Набавка услуга одржавања система за електронско канцеларијско пословање ДМС
Набавка лиценци
Набавка тонера за штампаче
Реализација уговора за  2020. годину
Преглед противпожарних апарата, громобранских, хидрантских, електро инсталација и ватродојаве ЈУ ЗЗЗРС
Набавка услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за 2020. годину
Набавка услуга смјештаја за  2020. годину
Набавка услуга медијског праћења активности ЈУЗЗЗРС
Извод из плана набавке  за 2020. годину
Набавка канцеларијског материјала ЈУ ЗЗЗРС
Набавка погонског горива за потребе ЈУ ЗЗЗРС
Сервисирање и одржавање аутомобила ЈУ ЗЗЗРС
Набавка оглашавање слободних радних мјеста
Набавка услуга осигурања имовине, колективног осигурања радника и каско осигурања службених аутомобила ЈУ ЗЗЗРС
Набавка  “Business intelligence” система ЈУ ЗЗЗРС
Набавка рачунарске опреме
Набавка клима уређаја
Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре и бекап система сервер собе
Сервисирање и одржавање клима уређаја
Штампање и умножавање приручника, образаца, блоковске робе и сл. 2020
Набавка текућег и инвестиционог одржавања
Набавка услуга одржавање система електронско канцеларијско пословање ДМС
Набавка МС лиценци
Aпликативно одржавање софтвера
Набавка агрегата
Набавка сервисирање и одржавање шкода
Набавка тонера за штампаче
Реализација уговора за 2019. годину
Набавка погонског горива за 2020. годину
Извод из плана набавке за 2019. годину
Сервисирање, преглед противпожарних апарата, громобранских, хидрантских, електро инсталација, ватродојаве ЈУ Завода за запошљавање РС
Сервисирање и одржавање аутомобила ЈУ Завода за запошљавање РС
Канцеларијски материјал
Набaвка услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству 2019
Набавка услуга смјештаја у земљи и иностранству 2019
Осигурање имовине, колективно осигурање радника и службених аутомобила
Набавка услуга систематског прегледа радника
Штампање и умножавање приручника, образаца, блоковске робе и сл.
Набавка резервних дјелова за одржавање рачунарске опреме
Оглашавање слободних радних мјеста ЈУ Завода за запошљавање РС
Набавка заштитног бокса за агрегат и електрични развод до сервер собе
Набавка штампача
Набавка лиценци
Проширење серверске инфраструктуре
Набавка канцеларијског намјештаја
Набавка канцеларијског намјештаја
Набавка система за заштиту и-мејл саобраћаја
Набавка клима уређаја
Набавка рачунарске опреме 2019.
Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре и бекап система сервер собе
Набавка услуге одржавања система за електронско канцеларијско пословање - ДМС
Апликативно одржавање - јавна набавка
Набавка MC лиценци 2019
Набавка службених аутомобила
Набавка тонера 2019
Набавка погонског горива 2019
Набавка услуга медијског праћења
Преглед уговора за 2018. годину
Извод из Плана набавке за 2018. годину
Набaвка услуга интерне и екстерне репрезентације 2018.
Набавка услуга смјештаја 2018.
Набавка ЕЛМО апликације
Набавка канцеларијског материјала
Услуге оглашавања
Набавка резервних дијелова за одржавање рачунарске опреме
Набавка рачунара и монитора
Набавка услуга осигурања имовине, колективног осигурања радника и каско осигурања службених аутомобила ЈУ Завода за запошљавање
Штампарске услуге
Сервис аутомобила 2018.
Сервис аутомобила
Набавка ПП заштите
Текуће и инвестиционо одржавање 2018
Набавка намјештаја у 2018
Набавка мрежне опреме у 2018
Набавка лиценци 2018
Набавка рачунарске опреме 2018
Набавка тонера за штампаче 2018.
Одржавање апликативног софтвера
Набавка службених аутомобила
Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре
Текуће и инвестиционо одржавање - Поништен
Извод из Плана набавке за 2017. годину
Услуге оглашавања 2017.
Осигурање имовине, лица и каско осигурање 2017.
Сервисирање и одржавање аутомобила - поновљени II 2017.
Набавка канцеларијског материјала 2017.
Набавка погонског горива 2018.
Набавка средстава за одржавање хигијене 2018.
Набавка софтвера 2017.
Сервисирање противпожарних апарата
Набавка мрежне опреме 2017.

07.04.2021.Публикације

Статистички билтен- август 2020.
Статистички билтен ЈУ Завода за запошљавање Републике…

Све публикације

Вијести