Актуелне јавне набавке

 

Набавка горива - [до ]
Набавка ЕЛМО апликације - [до ]
Набавка канцеларијског материјала - [до ]
Услуге оглашавања - [до ]
Набавка резервних дијелова за одржавање рачунарске опреме - [до ]
Набавка рачунара и монитора - [до ]
Набавка услуга осигурања имовине, колективног осигурања радника и каско осигурања службених аутомобила ЈУ Завода за запошљавање - [до ]
Извод из Плана набавке за 2018. годину - [до ]
Набaвка услуга интерне и екстерне репрезентације 2018. - [до ]
Набавка услуга смјештаја 2018. - [до ]

 

Окончане јавне набавке

 

Штампарске услуге
Сервис аутомобила 2018.
Сервис аутомобила
Набавка ПП заштите
Текуће и инвестиционо одржавање 2018
Набавка намјештаја у 2018
Набавка мрежне опреме у 2018
Набавка лиценци 2018
Набавка рачунарске опреме 2018
Набавка тонера за штампаче 2018.
Одржавање апликативног софтвера
Набавка службених аутомобила
Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре
Текуће и инвестиционо одржавање - Поништен
Извод из Плана набавке за 2017. годину
Услуге оглашавања 2017.
Осигурање имовине, лица и каско осигурање 2017.
Сервисирање и одржавање аутомобила - поновљени II 2017.
Набавка канцеларијског материјала 2017.
Набавка погонског горива 2018.
Набавка средстава за одржавање хигијене 2018.
Набавка софтвера 2017.
Сервисирање противпожарних апарата
Набавка мрежне опреме 2017.
Сервисирање и одржавање аутомобила 2017. - Поновљени
Набавка резервних дијелова за одржавање рачунарске опреме 2017.
Сервисирање и одржавање аутомобила 2017.
Услуге архивирања 2017.
Штампарске услуге 2017.
Инвестиоционо одржавање пословних просторија 2017.
Обавјештење о набавци средстава за хигијену 2017. - Поновљени
Набавка рачунарске опреме 2017.
Набавка тонера 2017.
Набавка погонског горива 2017.
Набавка канцеларијског намјештаја 2017.
Набавка средстава за одржавање чистоће 2017.
Преглед уговора за 2016. годину
Осигурање
Канцеларијски материјал
Канцеларијски намјештај
Надоградња серверске инфраструктуре
Услуга оглашавања слободних радних мјеста
Набавка и уградња два котла за централно гријање у Филијали Бијељина
Сервисирање и одржавање аутомобила
Набавка Рачунара и Монитора
Штампарске услуге
Сервисирање противпожарних апарата
Адаптација пословних просторија
Набавка канцеларијског намјештаја - поништен
Набавка резервних дијелова за одржавање рачунарске опреме
Набавка Клима уређаја
Набавка тонера за штампаче
Набавка софтвера за попис основних средстава
Набавка средстава за одржавање хигијене
Ревизија информационог система
Набавка погонског горива
Осигурање моторних возила

21.05.2018. Остали пројекти

Запошљавање радника у Републици Словенији
Из Завода за запошљавање Републике Словеније свакодневно…

Сви пројекти

08.03.2011.Публикације

Како започети и водити властити бизнис
Овај приручник је настао као израз потребе пружања елементарних…

Све публикације

Вијести