Актуелне јавне набавке

 

Поступак јавних набавки 2024. - [до ]

 

Окончане јавне набавке

 

Поступак јавних набавки 2023.
Извод из Плана набавке за 2022. годину.
Набавка осигурања имовине, колективног осигурања радника и каско осигурања службених аутомобила ЈУ ЗЗЗРС
Набавка канцеларијског материјала за потребе ЈУ ЗЗЗРС
Набавка погонског горива за потребе ЈУ ЗЗЗРС
Набавка Апликативно одржавање софтвера
Набавка сервисирање и одржавање аутомобила ЈУ ЗЗЗРС 2023
Набавка услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за потребе ЈУ ЗЗЗРС 2022
Набавка услуга смјештаја у земљи и иностранству за потребе ЈУЗЗЗРС 2022
Набавка оглашавање слободних радних мјеста ЈУ ЗЗЗРС
Набавка одржавање серверске и мрежне инфраструктуре и бекап система сервер собе
Набавка услуга медијског праћења активности ЈУЗЗЗРС
Набавка резервних дијелова за одржавање рачунарске опреме
Набавка  STORAGE-a (серверског система) ЈУ ЗЗЗРС
Сервисирање и одржавање климе уређаја ЈУ ЗЗЗРС
Набавка “MS mail Exchange” сервера са пратећим лиценцама
Набавка инвестиционо одржавање просторија ЈУЗЗЗРС
Набавка произвођачких лиценци ЈУЗЗЗРС
Набавка услуге одржавања система за електронско канцеларијско пословање ДМС
Набавка рачунара са монитором за потребе ЈУЗЗЗРС
Набавка столица за потребе ЈУ ЗЗЗРС
Набавка и уградња климе уређаја
Набавка тонера за штампаче за потребе ЈУЗЗЗРС
Набавка штампање и умножавање приручника, образаца, блоковске робе и сл.
Преглед противпожарних апарата, громобранских, хидрантских, електроинсталација и др. ЈУЗЗРС
Набавка- сервисирање и одржавање лада аутомобила ЈУ ЗЗЗРС
Преглед уговора за 2021. годину
Изузеће од примјена ЗЈН члан 10.
Набавка услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за потребе ЈУ ЗЗЗРС
Набавка услуга смјештаја у земљи и иностранству за потребе ЈУЗЗЗРС
Набавка ПП апарата,  електроинсталација  и др.
Набавка сервисирање и одржавање аутомобила ЈУЗЗРС
Набавка реконструкција ЛАН мреже  ЈУЗЗЗРС
Набавка лиценци “MS office”
Извод из Плана набавке за 2021. годину
Набавка погонског горива ЈУЗЗЗРС
Набавка услуга медијског праћења активности ЈУЗЗЗРС
Набавка оглашавање слободних радних мјеста ЈУЗЗЗРС
Набавка канцеларијског материјала ЈУ ЗЗЗРС
Набавка осигурање имовине, колективног осигурања радника и службених аутомобила ЈУЗЗЗРС
Набавка осигурање радника ЈУЗЗЗРС
Набавка одржавање серверске и мрежне инфраструктуре и бекап система сервер собе
Набавка рачунара са монитором
Набавка апликативно одржавање софтвера
Набавка и уградња прозора у бироу Љубиње
Набавка резервних дјелова за одржавање рачунарске опреме
Набавка клима уређаја
Сервисирање и одржавање клима уређаја
Текуће и инвестиционо одржавање пословних просторија ЈУ ЗЗЗРС
Штампање и умножавање приручника, образаца и блоковске робе
Набавка услуга одржавања система за електронско канцеларијско пословање ДМС
Набавка лиценци
Набавка тонера за штампаче
Реализација уговора за  2020. годину
Преглед противпожарних апарата, громобранских, хидрантских, електро инсталација и ватродојаве ЈУ ЗЗЗРС
Набавка услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за 2020. годину
Набавка услуга смјештаја за  2020. годину
Набавка услуга медијског праћења активности ЈУЗЗЗРС
Извод из плана набавке  за 2020. годину
Набавка канцеларијског материјала ЈУ ЗЗЗРС
Набавка погонског горива за потребе ЈУ ЗЗЗРС
Сервисирање и одржавање аутомобила ЈУ ЗЗЗРС
Набавка оглашавање слободних радних мјеста
Набавка услуга осигурања имовине, колективног осигурања радника и каско осигурања службених аутомобила ЈУ ЗЗЗРС
Набавка  “Business intelligence” система ЈУ ЗЗЗРС
Набавка рачунарске опреме
Набавка клима уређаја
Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре и бекап система сервер собе
Сервисирање и одржавање клима уређаја
Штампање и умножавање приручника, образаца, блоковске робе и сл. 2020
Набавка текућег и инвестиционог одржавања
Набавка услуга одржавање система електронско канцеларијско пословање ДМС
Набавка МС лиценци
Aпликативно одржавање софтвера
Набавка агрегата
Набавка сервисирање и одржавање шкода
Набавка тонера за штампаче
Реализација уговора за 2019. годину
Набавка погонског горива за 2020. годину
Извод из плана набавке за 2019. годину
Сервисирање, преглед противпожарних апарата, громобранских, хидрантских, електро инсталација, ватродојаве ЈУ Завода за запошљавање РС
Сервисирање и одржавање аутомобила ЈУ Завода за запошљавање РС
Канцеларијски материјал
Набaвка услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству 2019
Набавка услуга смјештаја у земљи и иностранству 2019
Осигурање имовине, колективно осигурање радника и службених аутомобила
Набавка услуга систематског прегледа радника
Штампање и умножавање приручника, образаца, блоковске робе и сл.
Набавка резервних дјелова за одржавање рачунарске опреме
Оглашавање слободних радних мјеста ЈУ Завода за запошљавање РС
Набавка заштитног бокса за агрегат и електрични развод до сервер собе
Набавка штампача
Набавка лиценци
Проширење серверске инфраструктуре
Набавка канцеларијског намјештаја
Набавка канцеларијског намјештаја
Набавка система за заштиту и-мејл саобраћаја
Набавка клима уређаја
Набавка рачунарске опреме 2019.
Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре и бекап система сервер собе

02.11.2023. Остали пројекти

ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ
ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ…

Сви пројекти

01.12.2023.Публикације

Статистички билтен- октобар 2023.
Статистички билтен ЈУ ЗЗЗРС за октобар мјесец 2023.

Све публикације

Вијести