Актуелне јавне набавке

 

Набавка намјештаја - [до ]
Текуће и инвестиционо одржавање - [до ]
Набавка мрежне опреме - [до ]
Набавка лиценци - [до ]
Набавка рачунарске опреме - [до ]
Набавка службених аутомобила - [до ]
Одржавање апликативног софтвера - [до ]
Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре - [до ]
Извод из Плана набавке за 2018. годину - [до ]
Набавка тонера за штампаче 2018. - [до ]
Набaвка услуга интерне и екстерне репрезентације 2018. - [до ]
Набавка услуга смјештаја 2018. - [до ]

 

Окончане јавне набавке

 

Извод из Плана набавке за 2017. годину
Услуге оглашавања 2017.
Осигурање имовине, лица и каско осигурање 2017.
Сервисирање и одржавање аутомобила - поновљени II 2017.
Набавка канцеларијског материјала 2017.
Набавка погонског горива 2018.
Набавка средстава за одржавање хигијене 2018.
Набавка софтвера 2017.
Сервисирање противпожарних апарата
Набавка мрежне опреме 2017.
Сервисирање и одржавање аутомобила 2017. - Поновљени
Набавка резервних дијелова за одржавање рачунарске опреме 2017.
Сервисирање и одржавање аутомобила 2017.
Услуге архивирања 2017.
Штампарске услуге 2017.
Инвестиоционо одржавање пословних просторија 2017.
Обавјештење о набавци средстава за хигијену 2017. - Поновљени
Набавка рачунарске опреме 2017.
Набавка тонера 2017.
Набавка погонског горива 2017.
Набавка канцеларијског намјештаја 2017.
Набавка средстава за одржавање чистоће 2017.
Преглед уговора за 2016. годину
Осигурање
Канцеларијски материјал
Канцеларијски намјештај
Надоградња серверске инфраструктуре
Услуга оглашавања слободних радних мјеста
Набавка и уградња два котла за централно гријање у Филијали Бијељина
Сервисирање и одржавање аутомобила
Набавка Рачунара и Монитора
Штампарске услуге
Сервисирање противпожарних апарата
Адаптација пословних просторија
Набавка канцеларијског намјештаја - поништен
Набавка резервних дијелова за одржавање рачунарске опреме
Набавка Клима уређаја
Набавка тонера за штампаче
Набавка софтвера за попис основних средстава
Набавка средстава за одржавање хигијене
Ревизија информационог система
Набавка погонског горива
Осигурање моторних возила

19.04.2018. Пројекти ЗЗЗРС

Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2018. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм…

Сви пројекти

21.05.2018. Остали пројекти

Запошљавање радника у Републици Словенији
Из Завода за запошљавање Републике Словеније свакодневно…

Сви пројекти

30.09.2016.Публикације

Статистички Билтен - децембар 2017.
Статистички Билтен ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

Све публикације

Вијести