Актуелне јавне набавке

 

Обавјештење о набавци тонера за штампаче - [до ]
Набавка канцеларијског материјала ЈУ ЗЗЗРС - [до ]
Сервисирање и одржавање аутомобила ЈУ ЗЗЗРС - [до ]
Набавка погонског горива за потребе ЈУ ЗЗЗРС - [до ]
Преглед противпожарних апарата, громобранских, хидрантских, електро инсталација и ватродојаве ЈУ ЗЗЗРС - [до ]
Извод из плана набавке  за 2020. годину - [до ]
Набавка услуга медијског праћења активности ЈУЗЗЗРС - [до ]
Набавка услуга смјештаја за  2020. годину - [до ]
Набавка услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за 2020. годину - [до ]

 

Окончане јавне набавке

 

Набавка оглашавање слободних радних мјеста
Набавка услуга осигурања имовине, колективног осигурања радника и каско осигурања службених аутомобила ЈУ ЗЗЗРС
Набавка  “Business intelligence” система ЈУ ЗЗЗРС
Набавка рачунарске опреме
Набавка клима уређаја
Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре и бекап система сервер собе
Сервисирање и одржавање клима уређаја
Штампање и умножавање приручника, образаца, блоковске робе и сл. 2020
Набавка текућег и инвестиционог одржавања
Набавка услуга одржавање система електронско канцеларијско пословање ДМС
Набавка МС лиценци
Aпликативно одржавање софтвера
Набавка агрегата
Набавка сервисирање и одржавање шкода
Набавка тонера за штампаче
Реализација уговора за 2019. годину
Набавка погонског горива за 2020. годину
Извод из плана набавке за 2019. годину
Сервисирање, преглед противпожарних апарата, громобранских, хидрантских, електро инсталација, ватродојаве ЈУ Завода за запошљавање РС
Сервисирање и одржавање аутомобила ЈУ Завода за запошљавање РС
Канцеларијски материјал
Набaвка услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству 2019
Набавка услуга смјештаја у земљи и иностранству 2019
Осигурање имовине, колективно осигурање радника и службених аутомобила
Набавка услуга систематског прегледа радника
Штампање и умножавање приручника, образаца, блоковске робе и сл.
Набавка резервних дјелова за одржавање рачунарске опреме
Оглашавање слободних радних мјеста ЈУ Завода за запошљавање РС
Набавка заштитног бокса за агрегат и електрични развод до сервер собе
Набавка штампача
Набавка лиценци
Проширење серверске инфраструктуре
Набавка канцеларијског намјештаја
Набавка канцеларијског намјештаја
Набавка система за заштиту и-мејл саобраћаја
Набавка клима уређаја
Набавка рачунарске опреме 2019.
Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре и бекап система сервер собе
Набавка услуге одржавања система за електронско канцеларијско пословање - ДМС
Апликативно одржавање - јавна набавка
Набавка MC лиценци 2019
Набавка службених аутомобила
Набавка тонера 2019
Набавка погонског горива 2019
Набавка услуга медијског праћења
Преглед уговора за 2018. годину
Извод из Плана набавке за 2018. годину
Набaвка услуга интерне и екстерне репрезентације 2018.
Набавка услуга смјештаја 2018.
Набавка ЕЛМО апликације
Набавка канцеларијског материјала
Услуге оглашавања
Набавка резервних дијелова за одржавање рачунарске опреме
Набавка рачунара и монитора
Набавка услуга осигурања имовине, колективног осигурања радника и каско осигурања службених аутомобила ЈУ Завода за запошљавање
Штампарске услуге
Сервис аутомобила 2018.
Сервис аутомобила
Набавка ПП заштите
Текуће и инвестиционо одржавање 2018
Набавка намјештаја у 2018
Набавка мрежне опреме у 2018
Набавка лиценци 2018
Набавка рачунарске опреме 2018
Набавка тонера за штампаче 2018.
Одржавање апликативног софтвера
Набавка службених аутомобила
Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре
Текуће и инвестиционо одржавање - Поништен
Извод из Плана набавке за 2017. годину
Услуге оглашавања 2017.
Осигурање имовине, лица и каско осигурање 2017.
Сервисирање и одржавање аутомобила - поновљени II 2017.
Набавка канцеларијског материјала 2017.
Набавка погонског горива 2018.
Набавка средстава за одржавање хигијене 2018.
Набавка софтвера 2017.
Сервисирање противпожарних апарата
Набавка мрежне опреме 2017.
Сервисирање и одржавање аутомобила 2017. - Поновљени
Набавка резервних дијелова за одржавање рачунарске опреме 2017.
Сервисирање и одржавање аутомобила 2017.
Услуге архивирања 2017.
Штампарске услуге 2017.
Инвестиоционо одржавање пословних просторија 2017.
Обавјештење о набавци средстава за хигијену 2017. - Поновљени
Набавка рачунарске опреме 2017.
Набавка тонера 2017.
Набавка погонског горива 2017.
Набавка канцеларијског намјештаја 2017.
Набавка средстава за одржавање чистоће 2017.
Преглед уговора за 2016. годину
Осигурање
Канцеларијски материјал
Канцеларијски намјештај
Надоградња серверске инфраструктуре
Услуга оглашавања слободних радних мјеста
Набавка и уградња два котла за централно гријање у Филијали Бијељина
Сервисирање и одржавање аутомобила
Набавка Рачунара и Монитора

22.07.2020. Остали пројекти

Запошљавање радника за здравствену његу  у СР Њемачкој - Tripl Win пројект
Triple Win пројект проводи у име њемачке владе Deutsche Gesellschaft für…

Сви пројекти

18.03.2011.Публикације

Квалификовани радници
Квалификовани радници на евиденцији за Завода за запошљавање

Све публикације

Вијести