Актуелне јавне набавке

 

Набавка резервних дијелова за одржавање рачунарске опреме 2017. - [до ]
Услуге архивирања - [до ]
Штампарске услуге - [до ]
Сервисирање и одржавање аутомобила - [до ]
Инвестиоционо одржавање пословнх просторија - [до ]
Обавјештење о набавци средстава за хигијену - [до ]
Набавка рачунарске опреме - [до ]
Преглед уговора за 2016. годину - [до ]
Набавка тонера - [до ]
Набавка погонског горива - [до ]
План набавке за 2017. годину - [до ]

 

Окончане јавне набавке

 

Набавка канцеларијског намјештаја
Набавка средстава за одржавање чистоће
Осигурање
Канцеларијски материјал
Канцеларијски намјештај
Надоградња серверске инфраструктуре
Услуга оглашавања слободних радних мјеста
Набавка и уградња два котла за централно гријање у Филијали Бијељина
Сервисирање и одржавање аутомобила
Набавка Рачунара и Монитора
Штампарске услуге
Сервисирање противпожарних апарата
Адаптација пословних просторија
Набавка канцеларијског намјештаја - поништен
Набавка резервних дијелова за одржавање рачунарске опреме
Набавка Клима уређаја
Набавка тонера за штампаче
Набавка софтвера за попис основних средстава
Набавка средстава за одржавање хигијене
Ревизија информационог система
Набавка погонског горива
Осигурање моторних возила

20.03.2017. Пројекти ЗЗЗРС

Пројекат подршке запошљавању лица изнад  50 година старости у 2017. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује “Пројекат…

Сви пројекти

15.06.2017. Остали пројекти

Запошљавање радника у Републици Словенији
Из Завода за запошљавање Републике Словеније свакодневно…

Сви пројекти

12.01.2011.Публикације

Како се пријавити
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦЕМ СЕ СМАТРА лице пријављено на евиденцију…

Све публикације

Вијести